REKLAMA
 
REKLAMA

Ciepło ze ścieków może ogrzać stołeczną uczelnię

Ciepło ze ścieków może ogrzać stołeczną uczelnię
Fot. Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska do ogrzewania wybranych uczelnianych budynków zamierza wykorzystywać energię cieplną odzyskaną ze ścieków płynących w pobliżu. 

Wspólny projekt badawczy Wodociągów Warszawskich i Politechniki Warszawskiej pod nazwą „Analiza wykorzystania energii cieplnej ze ścieków do zasilania w ciepło wybranych budynków znajdujących się na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej (CiezeŚ)” powstał w ramach konkursu Strateg PW organizowanego przez uczelnię i otrzymał finansowanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Pierwszy etap obejmował wykonanie analizy możliwości wykorzystania do odzysku ciepła kolektorów ściekowych, które znajdują się w pobliżu uczelnianych budynków. To pozwoli stworzyć koncepcję instalacji odzysku ciepła wraz z metodyką opisującą zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych z użyciem pomp ciepła.

REKLAMA

Drugi etapem jest budowa instalacji. Docelowa instalacja odzysku ciepła ze ścieków ma znajdować się na obszarze Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Na potrzeby projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji udostępniło uczelni dane niezbędne do przeprowadzenia wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych. Naukowcy przeprowadzili już analizę temperatury i parametrów fizyko-chemicznych ścieków i zbadali warunki pracy kolektorów kanalizacyjnych w rejonie uczelni. Próbki ścieków pobrano w kilku wybranych lokalizacjach. Analiza dostępnych rozwiązań układu wymienników i pomp ciepła oraz zapotrzebowania cieplnego budynków PW pozwoliła na opracowanie analizy ekonomicznej inwestycji.

Potwierdziła się zarówno możliwość, jak i zasadność wykorzystania ciepła odpadowego ze ścieków przy użyciu pomp ciepła.

Zgromadzone dane dotyczące temperatury i natężenia przepływu ścieków potwierdzają potencjalne możliwości wykorzystania ciepła ze ścieków płynących w sieci kanalizacyjnej – mówi dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierownik projektu.

REKLAMA

Zrównoważony rozwój

Profesor Kodura wyjaśnia, że ciepło odpadowe ze ścieków transportowanych do oczyszczalni długimi kolektorami ułożonymi w gruncie, który stabilizuje ich temperaturę, jest doskonałym źródłem do zasilania parowaczy pomp ciepła.

Wprowadzenie omówionych w raporcie rozwiązań przyczyni się do zwiększenia dywersyfikacji źródeł ciepła wykorzystywanych przez aglomeracje miejskie i wpisuje się w ideę inteligentnego miasta SmartCity. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem wniosku do drugiego etapu projektu – dodaje profesor.

Prorektor PW ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak, podkreśla, że projekt doskonale wpisuje się w podstawowe założenia Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej, które dotyczą opracowania i wdrażania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku, w tym efektywnego wykorzystywania zasobów i optymalizacji zużycia energii.

Wodociągi Warszawskie mogłyby w przyszłości wykorzystać opracowaną na Politechnice Warszawskiej koncepcję instalacji do odzyskiwania ciepła ze ścieków.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

A Wisła mogła by ogrzać Pragę?

Pomysł ok u mnie działa taka instalacja już od 9 lat ma tylko 300 kw ale zawsze to coś szkoda że nie ma więcej takich inwestycji tak samo jest z odzyskiem ciepła z wody z wodociągów nawet przy największych mrozach idzie 11 stopni na plusie takie obiektów też jest kilka i działają od wielu lat.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA