Opłata mocowa w 2024. Rachunki za energię wzrosną

Opłata mocowa w 2024. Rachunki za energię wzrosną
Fot. Nayukim, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał wysokość opłaty mocowej, która jest przenoszona na rachunki odbiorców energii. Jej wysokość w 2024 r. wzrośnie, a koszt rynku mocy w przyszłym roku ma przekroczyć 6 mld zł.

Opłata mocowa jest doliczana do rachunków odbiorców energii. Środki z niej trafiają głównie do państwowych koncernów energetycznych na utrzymanie przez nie tradycyjnych elektrowni w ramach tzw. rynku mocy. Mogą nim zostać objęte jednak nie tylko konwencjonalne elektrownie, ale również elektrownie szczytowo-pompowe, źródła DSR (Demand Side Response) czy bateryjne magazyny energii.

Opłata mocowa została wprowadzona do rachunków za energię od stycznia 2021 r., po wejściu w życie ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci. Jak przypomina Urząd Regulacji Energetyki (URE), głównym uzasadnieniem wdrożenia nowych przepisów była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

REKLAMA

To właśnie na URE spoczął obowiązek obliczania i publikowania wysokości opłaty mocowej na każdy kolejny rok kalendarzowy.

Opłata mocowa w 2023

W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 opłata mocowa jest podawana jako stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

O ile w 2022 r. najniższe zużycie energii, na poziomie do 500 kWh, oznaczało stawkę opłaty mocowej w wysokości 2,37 zł, o tyle w tym roku przy takim zużyciu opłata wzrosła, ale tylko o 0,01 zł miesięcznie.

Natomiast najwyższe zużycie energii elektrycznej, powyżej 2800 kWh, generowało w zeszłym roku opłatę mocową wynoszącą 13,25 zł/miesiąc, a w tym roku jest to o 0,1 zł więcej.

Opłata mocowa w 2023 r. w zależności od rocznego zużycia energii wynosi (w nawiasie opłata mocowa z roku 2022):

REKLAMA

  • poniżej 500 kWh – 2,38 zł (2,37 zł),
  • od 500 kWh do 1200 kWh – 5,72 zł (5,68 zł),
  • od 1200 kWh do 2800 kWh – 9,54 zł (9,46 zł),
  • powyżej 2800 kWh – 13,35 zł (13,25 zł).

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty mocowej w 2023 roku jest uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7.00 do 21.59) i wynosi 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 r.).

Ogólny koszt rynku mocy w tym roku według URE ma wynieść w sumie około 5,3 mld zł. Tymczasem ogłoszony właśnie przez regulatora wzrost opłaty mocowej na 2024 r. sprawi, że utrzymanie rynku mocy w przyszłym roku ma być droższe o około 0,8 mld zł.

Opłata mocowa w 2024

Urząd Regulacji Energetyki właśnie wyznaczył wysokość opłaty mocowej na 2024 r. dla poszczególnych grup odbiorców. Urząd zaznacza, że w tym celu wziął pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2024 r., koszty wynikające z kontraktów wieloletnich zawartych w ramach wcześniejszych aukcji oraz koszty ponoszone przez spółkę Zarządca Rozliczeń SA.

W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 opłata mocowa będzie ponownie stawką miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej, i będzie płatna za punkt poboru energii. Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku będzie zależeć od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7.00 do 21.59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh (w stosunku do 0,1024 zł/kWh w 2023 r.).

Opłata mocowa w 2024 r. w zależności od rocznego zużycia energii wyniesie (w nawiasie opłata mocowa z roku 2023):

  • poniżej 500 kWh – 2,66 zł (2,38 zł),
  • od 500 kWh do 1200 kWh – 6,39 zł (5,72 zł),
  • od 1200 kWh do 2800 kWh – 10,64 zł (9,54 zł),
  • powyżej 2800 kWh – 14,90 zł (13,35 zł).

Prezes URE Rafał Gawin w komentarzu na temat podniesienia opłaty mocowej w 2024 r. podkreśla, że podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii.

Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej „płaskim” profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15 proc. – wyjaśnia Rafał Gawin.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.