Ważna zmiana w dotacjach z programu Mój Prąd

Ważna zmiana w dotacjach z programu Mój Prąd
Unsplash

Wchodzą w życie istotne zmiany w dotacjach dla prosumentów z Mojego Prądu. Po pieniądze z programu będzie mogło sięgnąć szersze grono beneficjentów.

Obecnie nadal można składać wnioski o dotacje w piątej edycji programu Mój Prąd, w którym nabór wystartował w kwietniu br. Dofinansowanie można otrzymać na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii elektrycznej, systemów zarządzania energią, magazynów ciepła, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Wnioski o dotacje z Mojego Prądu przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który właśnie ogłosił spore zmiany w zasadach programu.

REKLAMA

Zgodnie z wprowadzanymi dzisiaj zmianami właściciele domów jednorodzinnych, którzy wcześniej otrzymali dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną z innych programów – finansowanych ze środków krajowych bądź unijnych – będą mogli zgłosić się po dotacje z Mojego Prądu na dodatkowe domowe urządzenia energetyczne współpracujące z zainstalowaną wcześniej fotowoltaiką.

Poszerzyliśmy krąg potencjalnych wnioskodawców o tych, którzy dotychczas, korzystając z innych dofinansowań na fotowoltaikę, nie mogli już uzyskać wsparcia z NFOŚiGW w ramach „Mojego Prądu”. Teraz mogą wnioskować o dotacje na urządzenia dodatkowe: magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła, systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne. Nowy wniosek o dofinansowanie, uwzględniający te zmiany, dostępny będzie od 20 października 2023 r. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW – potwierdza Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Taka sama dotacja

Prosumenci, którzy wcześniej otrzymali już dotację na fotowoltaikę z innego programu, w Moim Prądzie będą mogli otrzymać dofinansowanie w takiej samej wysokości jak inni beneficjenci programu. Warunkiem jest jednak rozliczanie energii z instalacji fotowoltaicznych w systemie net-billingu.

NFOŚiGW przypomina, że prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie opustów (net-metering), ale zmienili system rozliczania na net-billing obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. – mogą się ubiegać, poza dotacjami na urządzenia dodatkowe, także o dodatkową dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną w wysokości do 3000 zł.

Nowa grupa beneficjentów w Moim Prądzie na dodatkowe urządzenia energetyczne może otrzymać następujące dotacje:

REKLAMA

  • magazyn ciepła: 5000 zł,
  • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt-woda, woda-woda: 28 500 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda: 12 600 zł,
  • pompa ciepła powietrze-powietrze: 4400 zł,
  • magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł,
  • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3000 zł,
  • kolektory słoneczne c.w.u.: 3500 zł.

.

.

Jeszcze 321 mln zł dotacji

Według stanu na 16 października liczba wniosków na poszczególne urządzenia objęte programem Mój Prąd 5.0 wyniosła w sumie 85 625. Ich całkowita wartość to 628,44 mln zł, co oznaczało, że do rozdysponowania zostało jeszcze ponad 321 mln zł.

Do 16 października NFOŚiGW wypłacił dotacje dla 24 706 prosumentów, którzy zgłosili się do piątej edycji Mojego Prądu. Oznacza to, że pieniądze dostało na razie około 28,8 proc. dotychczasowych wnioskodawców.

Nabór wniosków w Moim Prądzie 5.0 będzie prowadzony do 22 grudnia br. lub do wyczerpania środków dostępnych w programie, które obecnie sięgają 950 mln zł.

Piąta edycja Mojego Prądu jest finansowana z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. NFOŚiGW informuje, że planowana jest też refundacja ze środków z innego unijnego programu FEnIKS 2021-2027.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.