Właściciele małych instalacji OZE muszą złożyć sprawozdanie do URE

Właściciele małych instalacji OZE muszą złożyć sprawozdanie do URE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Pozostaje coraz mniej czasu na złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki półrocznego sprawozdania przez wytwórców energii odnawialnej w małej instalacji OZE. Za nieprzekazanie sprawozdania w terminie grozi kara finansowa.

Termin złożenia półrocznego sprawozdania przez właścicieli małych instalacji OZE wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki mija 31 stycznia br.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odnawialnych źródłach energii mała instalacja OZE to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączona do sieci sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV – albo instalacja o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

REKLAMA

Wytwórcy energii w tego rodzaju instalacjach powinni zostać wpisani do prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki rejestru małych instalacji OZE. To jednak nie jedyny obowiązek, który na nich spoczywa.

Właściciele małych instalacji powinni między innymi prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji, energii elektrycznej sprzedanej tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

URE ma prawo wglądu do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków spoczywających na właścicielu małej instalacji OZE.

Za brak sprawozdania grozi kara

Wytwórcy energii w małych instalacjach OZE powinni przekazywać do Urzędu Regulacji Energetyki powyższe informacje w formie półrocznych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

REKLAMA

Sprawozdanie powinno zostać wysłane do komórki URE, która dokonała wpisu wytwórcy do rejestru: do Oddziału Terenowego URE lub do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie.

Niezłożenie w terminie półrocznego sprawozdania może wiązać się z karą w wysokości 1000 zł, którą może wymierzyć Prezes URE.

Ponad 3 tys. małych wytwórców OZE

Obecnie w rejestrze prowadzonym przez URE wpisanych jest 3070 wytwórców energii w małej instalacji OZE. Zdecydowana większość z nich produkuje energię z wykorzystaniem małych instalacji fotowoltaicznych. Takich wytwórców w rejestrze jest 2271.
.

.
Rejestr wytwórców energii w małej instalacji OZE jest jawny i publicznie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem: www.bip.ure.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.