Duże pieniądze w Czystym Powietrzu. Trafią do gmin

Duże pieniądze w Czystym Powietrzu. Trafią do gmin
Pixabay

W Czystym Powietrzu wdrażane są kolejne zmiany. Wcześniej w tym miesiącu zmieniono zasady przyznawania dotacji na pompy ciepła, a ogłoszone teraz nowości zakładają przyznanie w programie większej roli gminom. Trafią do nich duże środki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił dofinansowanie samorządów kwotą 488 mln zł. Te pieniądze mają pomóc w sprawniejszej obsłudze właścicieli domów chcących uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Zadaniem gmin w programie Czyste Powietrze jest przede wszystkim dotarcie do potencjalnych beneficjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie uzyskać dofinansowania z programu. System zachęt NFOŚiGW ma być najkorzystniejszy dla tych gmin, które zaoferują swoim mieszkańcom kompleksowe wsparcie.

REKLAMA

– Gmina‐operator będzie towarzyszyć naszym beneficjentom w całej ścieżce dotacyjnej – od planowania przedsięwzięcia, przez wnioskowanie o dofinansowanie, aż po rozliczenie inwestycji. Skorzystają na tym i beneficjenci, i gminy. Analizujemy też możliwość dołączenia – oprócz gmin – operatorów zewnętrznych – informuje zastępca prezesa NFOŚiGW Robert Gajda.

Nowa pula środków zostanie przeznaczona na dalsze funkcjonowanie gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych (95 mln zł), a także na działalność operatorów programu (367 mln zł).

Finansowanie punktów konsultacyjno‐informacyjnych w kolejnym roku będzie dotyczyło wszystkich gmin, niezależnie od tego, czy miały już wcześniej podpisane porozumienie z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Takich gmin było dotychczas 2160, co stanowiło 87 proc. wszystkich tego rodzaju podmiotów w Polsce.

Tyle zarobią gminy na Czystym Powietrzu

Dzięki dodatkowym pieniądzom gminy zaangażowane w program Czyste Powietrze otrzymają do 35 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie punktu „Czystego Powietrza” przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu umowy.

Ponadto będzie im przysługiwać:

  • 150 zł za każdy złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (wraz z wystawionym zaświadczeniem o dochodach),
  • 50 zł za każdy wniosek o podstawowy poziom dofinansowania,
  • 25 zł za informację dla wnioskodawcy o możliwości złożenia w banku wniosku o kredyt z dofinansowaniem na częściową spłatę kapitału,
  • 150 zł ryczałtu za każdy przekazany do WFOŚiGW wniosek o płatność końcową.

Narodowy Fundusz informuje, że trwają prace nad szczegółami nowego rozwiązania. Wykorzystane zostaną doświadczenia zebrane w tym zakresie w województwach małopolskim i świętokrzyskim, w których od 2023 r. pilotażowo działają już operatorzy programu Czyste Powietrze.

Najlepsze gminy dostaną nagrody

Ponadto 25 mln zł z nowej puli pieniędzy dla gmin ma trafić na nagrody dla najaktywniejszych gmin w pozyskiwaniu wnioskodawców. NFOŚiGW przygotowuje w tym zakresie kolejny ranking. Pod uwagę będzie brana liczba wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych w danej gminie.

Analizowane będą wnioski zebrane od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ranking zostanie opublikowany do końca tego miesiąca.

Dotacje na pompy ciepła na nowych zasadach

Przyznanie nowych środków dla gmin to kolejne w ostatnim czasie zmiany w programie Czyste Powietrze. W połowie tego miesiąca zaczęły obowiązywać nowe zasady przyznawania dotacji na pompy ciepła, które są kluczową technologią pozwalającą na wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.

REKLAMA

Od 14 czerwca dotacje będzie można otrzymać tylko na modele pomp ciepła znajdujące się na liście ZUM, które posiadają jeden z europejskich znaków jakości: EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent, a także raport z badań w niezależnym akredytowanym laboratorium znajdującym się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Później – od 31 grudnia 2024 r. – na listę ZUM dostaną dopuszczone tylko pompy ciepła posiadające pełne raporty z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu Unii Europejskiej lub krajów obszaru EFTA. Więcej na ten temat w artykule: Nowe zasady dotacji podzieliły branżę pomp ciepła.

Do 25 czerwca na liście ZUM znajdowało się 441 modeli pomp ciepła, czyli o 141 więcej niż w dniu wdrożenia zmian.

Jednocześnie od 14 czerwca w programie Czyste Powietrze obowiązkowe jest wykonanie audytu energetycznego w przypadku zamiaru wymiany starego pieca na pompę ciepła. Dodatkowe dofinansowanie na audyt wynosi do 1,2 tys. zł i może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

.

.

.

Nawet 135 tys. zł dotacji

Program Czyste Powietrze umożliwia pozyskanie dofinansowania właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Dofinansowanie można wykorzystać na termomodernizację budynków oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła – m.in. pompy ciepła.

W programie obowiązuje zasada: im niższy dochód, tym wyższa dotacja. Beneficjent Czystego Powietrza może otrzymać nawet 135 tys. zł dotacji w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. Dwa pozostałe progi maksymalnego dofinansowania to 99 tys. zł i 66 tys. zł (do tego w każdym przypadku można otrzymać 1,2 tys. zł na audyt energetyczny poprzedzający inwestycję).

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.