Tegoroczne aukcje m.in. na 150 MW w wietrze, 300 MW w PV

Tegoroczne aukcje m.in. na 150 MW w wietrze, 300 MW w PV
Fot. Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii podało, powstanie jakich mocy zakłada na podstawie tegorocznych aukcji dla OZE. Najbliższe aukcje dla małych źródeł o mocy do 1 MW i istniejących hydroelektrowni maksymalnie o tej samej mocy odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Nadal nie wiadomo natomiast, kiedy odbędą się „duże” aukcje, które wcześniej resort energii zapowiadał na ten rok.

W informacji przygotowanej na posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności ME przypomina, że na podstawie pierwszej aukcji z grudnia 2016 r. „realizowanych jest aktualnie tylko w obszarze fotowoltaiki 51 nowych projektów, opiewających na łączną ilość energii z OZE wynoszącą 1,57 TWh, tj. ok. 0,104 TWh/rok”.

W najbliższych aukcjach zaplanowanych na 29 i 30 czerwca br. możliwość wejścia do systemu aukcyjnego zyskają przedsiębiorcy planujący budowę nowych instalacji OZE o mocy do 1 MW oraz – w drugim dniu – przedsiębiorcy posiadający istniejące elektrownie wodne o mocy do 1 MW, którzy zyskają kolejną szasnę na przejście do nowego systemu wsparcia.

REKLAMA

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle odbędą się zapowiadane przez ME na ten rok większe aukcje dla OZE.

Nie wiadomo, czy – w przypadku ich przeprowadzenia – obowiązywać będą już przepisy znowelizowanej ustawy o OZE, które obecnie przygotowuje Ministerstwo Energii. Chodzi zwłaszcza o wprowadzenie regulacji dających równe szanse inwestorom zgłaszającym projekty, na które nie otrzymali wcześniej pomocy inwestycyjnej, w porównaniu z projektami posiadającymi pomoc inwestycyjną w postaci np. unijnej dotacji.

Aukcje, które zaplanowano na koniec przyszłego tygodnia, odbędą się na dotychczasowych zasadach. 

REKLAMA

Z informacji opracowanej przez Ministerstwo Energii wynika, że urzędnicy resortu nadal zakładają przeprowadzenie kolejnych aukcji jeszcze w tym roku. Świadczą o tym podane przez ME moce, które mają powstać w poszczególnych technologiach OZE na podstawie tegorocznych aukcji. 

W opracowaniu przygotowanym na ostatnie posiedzenie senackich Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności ME zapewniło, że „uwzględniając akty wykonawcze do ustawy o OZE tylko w zakresie nowych projektów w 2017 r. planowane ilości energii mającej zostać zaoferowanej w aukcjach, oraz jej wartość”, tegoroczne aukcje mają skutkować powstaniem nowych biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW – o łącznej mocy 70 MW, większych biogazowni rolniczych – o łącznej mocy 30 MW, biogazowni na składowiskach odpadów mniejszych niż 1 MW –  o łącznej mocy 5 MW, biogazowni w oczyszczalniach ścieków o mocy do 1 MW – o łącznej mocy 5 MW.

Ministerstwo Energii zapowiada też powstanie dedykowanych instalacji spalania biomasy o jednostkowej mocy ponad 1 MW – o łącznej mocy 100 MW, instalacji termicznego przekształcania odpadów o mocy ponad 1 MW – o łącznej mocy 150 MW.

Resort energii zakłada ponadto powstanie elektrowni wodnych o mocy do 1 MW – o łącznej mocy 10 MW, większych elektrowni wodnych – o łącznej mocy 10 MW, a także farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW – o łącznej mocy 300 MW, a także farm wiatrowych o mocy ponad 1 MW – o łącznej mocy 150 MW.

W najbliższej aukcji dla nowych projektów o mocy do 1 MW, która odbędzie się 29 czerwca, do podziału będzie maksymalna ilość energii elektrycznej rzędu 4,725 TWh. Maksymalna wartość energii, która może zostać sprzedana w tej aukcji, została ustalona przez ME na poziomie 2,182 mld zł.

Powyższse wartości obejmują cały, 15-letni okres wsparcia, w którym energię w systemie aukcyjnym mogą sprzedawać zwycięzcy aukcji.

red. gramwzielone.pl