Miliardy unijnego dofinansowania na wodór. Orlen wśród beneficjentów

Miliardy unijnego dofinansowania na wodór. Orlen wśród beneficjentów
fot. Christian Lue/Unsplash

Komisja Europejska zatwierdziła do 5,2 mld euro wsparcia publicznego dla projektu o nazwie IPCEI Hy2Use. Został on wspólnie przygotowany i zgłoszony przez 13 państw członkowskich, w tym Polskę.

Wsparcie badań i innowacji, pierwsze wdrożenie przemysłowe i budowa infrastruktury dla technologii wodorowych – to cele, które mają być realizowane w ramach programu IPCEI Hy2Use. Program przygotowało wspólnie 13 krajów unijnych: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Szwecja, a także Norwegia jako kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Komisja Europejska zatwierdziła program i wsparcie finansowe w wysokości do 5,2 mld zł. Finansowanie publiczne ze środków unijnych ma być zapewnione przez państwa członkowskie. Według informacji Komisji ta inwestycja pociągnie za sobą dodatkowe 7 mld euro w postaci inwestycji prywatnych.

REKLAMA

W ramach programu IPCEI Hy2Use realizowanych będzie 35 projektów, w których weźmie udział 29 przedsiębiorstw prowadzących działalność w jednym lub kilku państwach członkowskich.

Niektóre z tych projektów ma być wdrożone w najbliższej przyszłości, wielkoskalowe elektrolizery zaplanowane są do uruchomienia w latach 2024–2026, a opracowywane innowacyjne technologie mają być wdrażane do 2026–2027 roku. Ich celem jest przede wszystkim zrównoważona integracja wodoru w procesach przemysłowych, zwłaszcza w tych sektorach, których dekarbonizacja jest trudna (przemysł stalowy, cementowy i produkcji szkła).

Według oczekiwań realizacja IPCEI Hy2Use zwiększy podaż odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru, zmniejszając zależność od dostaw gazu ziemnego. Zakończenie całego programu planowane jest na rok 2036.

REKLAMA

Polski reprezentant

W zestawieniu przedsiębiorstw z 13 państw członkowskich, które będą realizować program, jest polski koncern Orlen.

Jak podaje Komisja, każdy z 35 projektów objętych programem IPCEI Hy2Use ma na celu opracowanie technologii i infrastruktury wykraczających poza to, co obecnie oferuje rynek w zakresie technologii wodorowych.

Według zasad finansowania, jeżeli duże projekty objęte IPCEI okażą się bardzo udane i wygenerują dodatkowe przychody netto, przedsiębiorstwa zwrócą część otrzymanej pomocy odpowiedniemu państwu członkowskiemu (mechanizm wycofania).

Wyniki projektów mają być szeroko udostępniane przez uczestniczące w programie przedsiębiorstwa europejskiemu środowisku naukowemu i przemysłowi – także poza krajami, które przystąpiły do programu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.