MG Green Energy zaprasza do współpracy deweloperów OZE

MG Green Energy zaprasza do współpracy deweloperów OZE
Marian Glita, MG Green Energy

Działając w imieniu Energy Group B.V. z siedzibą w Bredzie („Energy Group”) oraz MG Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie („MGGE”), chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą propozycją udziału w pionierskim, wielkoskalowym i największym na Świecie projekcie wodorowym. Wartość tego projektu oszacowano na 22,6 mld EUR tj. ponad 100 mld PLN.

Energy Group oraz MGGE są spółkami działającymi od ponad dekady na rynku odnawialnych źródeł energii (takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe), posiadając w nim udział ponad 37%, co plasuje Energy Group oraz MGGE w top 3 uczestników tego rynku.

Wychodząc naprzeciw idei transformacji energetycznej skierowanej ku zielonemu wodorowi jako paliwu przyszłości oraz jego pochodnym, Energy Group oraz MGGE dynamicznie rozpoczynają działalność w obszarze projektów zorientowanych na produkcję wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych odnawialnych źródeł energii na terenie Polski.

Zamierzeniem spółki jest wybudowanie na terenie Polski instalacji (zlokalizowanych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim w odległości maksymalnej 70 km w linii prostej od Portów Morskich w Policach i Gdyni) do produkcji wodoru w oparciu o technologię elektrolizy z wykorzystaniem dostarczanej energii – 8 000 MW z PV oraz 2 000 MW z EW, co w założeniu w skali roku ma dostarczyć energię elektryczną w ilości 15 TWh.

Ponadto, po zrealizowaniu przedsięwzięcia osiągnięta produkcja roczna ma wynieść około 110 000 ton wodoru odnawialnego oraz około 600 000 ton amoniaku odnawialnego lub 800 000 ton metanolu odnawialnego.

Biorąc pod uwagę aktualny brak przepustowości sieci oraz niedostateczne plany jej rozwoju i modernizacji oraz w konsekwencji masowe odmowy przyłączenia instalacji OZE, Energy Group i MGGE proponują wybranym deweloperom realizującym projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii zainwestowanie swoich projektów we wspólny projekt wodorowy.

Udział w opisanej inicjatywie pozwoli nie tylko na uczestnictwo w transformacji energetycznej, ale przede wszystkim na uzyskanie wymiernego zysku z projektów OZE, które wobec braku możliwości przyłączenia do sieci nie mają wartości i potencjału rozwoju w tradycyjnym modelu.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do zapoznania się z Term Sheet dot. realizacji wielkoskalowych przedsięwzięć wodorowych z komponentem OZE. Term Sheet opisuje strukturę transakcji oraz proponowane warunki cenowe.

W przypadku zainteresowania inwestycją lub jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kierowanie korespondencji oraz wszelkich zapytań do przedstawiciela Energy Group oraz MGGE:

Marian Glita

adres e-mail: m.glita@mgge.pl

tel. +48 667 200 401

W imieniu Energy Group oraz MGGE dziękujemy za zapoznanie się z naszą propozycją inwestycji i mamy nadzieję na owocną współpracę.

 

artykuł sponsorowany