mikroinstalacja OZE

„instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej mocy cieplnej, lub chłodniczej do 70 kW, lub służącej do wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 100 kW, lub zainstalowanej mocy cieplnej nie większej niż 130 kW”. Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl

REKLAMA