biopłyny

"paliwa ciekłe wytworzone z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych, niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu." Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl

REKLAMA