NFOŚiGW: 25 mln zł dotacji na energię z biomasy

NFOŚiGW: 25 mln zł dotacji na energię z biomasy
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł kwotą prawie 18 mln zł ze środków europejskich budowę instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii w Zambrowie, Nowym Sączu, Działdowie i Krośnie. Kolejne niemal 7 mln zł ze środków krajowych otrzyma podobna inwestycja w Dzierżoniowie.

NFOŚiGW dofinansuje łącznie pięć projektów budowy instalacji OZE z zastosowaniem biomasy – w Zambrowie (woj. podlaskie), Nowym Sączu (woj. małopolskie), Działdowie (woj. warmińsko- mazurskie), Krośnie (woj. podkarpackie) i Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie).

Udzielenie przez Narodowy Fundusz dotacji dla przedsięwzięć w Zambrowie, Nowym Sączu, Działdowie i Krośnie umożliwia unijne działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

REKLAMA

Zambrów

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. otrzyma z NFOŚiGW 6,057 mln zł dotacji ze środków europejskich. Projekt, którego całkowity koszt oszacowano na 17,472 mln zł, będzie realizowany do końca 2020 r.

Przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę istniejącej instalacji energetycznego spalania o dodatkowe źródło ciepła – kocioł wodny na biomasę leśną o mocy 8 MW z instalacjami i urządzeniami współpracującymi. Równocześnie zaplanowano modernizację układów sterowania ciepłowni, systemu podawania paliwa oraz komina. Kiedy urządzenie zostanie oddane do użytku, nastąpi podłączenie go do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla kotła przewidziano dwie pompy obiegowe – podstawową i rezerwową.

Produkcja energii cieplnej wyniesie 27 982 MWht/rok. Z kolei spadek emisji gazów cieplarnianych, jaki oszacowano, to 11 062 ton równoważnika CO2.

Nowy Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowy Sączu otrzyma z NFOŚiGW 4,113 mln zł dotacji ze środków europejskich. Koszt całkowity projektu wyniesie 13,293 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia, którego realizacja potrawa do końca 2020 r., przewidziano budowę kotła wodnego z rusztem ruchomym o mocy cieplnej nominalnej 7 MW opalanego biomasą drzewną w istniejącym budynku kotłowni zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu, której właścicielem jest tamtejsze MPEC.

Planowany efekt ekologiczny to roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 397,76 MgCO2/rok. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE ma wynosić 24 999,11 MWht/rok.

Działdowo

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” zostanie dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą 4,497 mln zł ze środków POIiŚ. Całkowity koszt to 12,873 mln zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca stycznia 2022 r. W jego ramach zostanie zbudowana ciepłownia oparta na konstrukcji kotła opalanego biomasą o mocy 5,1 MW wraz z ekonomizerem suchym. W ten sposób ok. 70 proc. energii produkowanej w całym systemie ciepłowniczym w Działdowie ma pochodzić z ciepłowni biomasowej.

REKLAMA

Po zakończeniu projektu istniejący system ciepłowniczy Działdowa będzie czerpał minimum 50 proc. energii ze spalania biomasy.  Produkcja energii cieplnej z nowych instalacji wyniesie 19 864,06 MWth/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 8 842,70 ton równoważnika CO2/rok.

Krosno

Projekt „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni Łężańska w Krośnie” przeprowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Dotacja z NFOŚiGW dla projektu wyniesie 3,321 mln zł. Realizacja inwestycji ma potrwać do końca 2020 r., a jej całkowity koszt zaplanowano na 11,605 mln zł.

Zakres projektu obejmuje budowę kotła wodnego opalanego biomasą w postaci zrębek leśnych o mocy 7 MW. Nowy kocioł biomasowy zainstalowany będzie na terenie istniejącej kotłowni w hali kotłów węglowych. Zostanie „wpięty” do już istniejącego systemu, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i działanie wraz z kotłem węglowym. Nowe urządzenie będzie posiadać odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin. Sprawność produkcji ciepła w kotle biomasowym ma wynosić ponad 85 proc.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Gminy Miasta Krosno, która wymieniona jest w Programie Ochrony Powietrza jako obszar szczególnie dotknięty zjawiskiem zanieczyszczonego powietrza.

Planowana produkcja energii cieplnej z nowej instalacji wykorzystującej OZE wyniesie 24 958,73 MWht/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 11 088,47 tony równoważnika CO2.

Dzierżoniów

Wsparcie preferencyjną pożyczką inwestycji w Dzierżoniowie jest możliwe dzięki programowi priorytetowemu NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, część 2) „Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej”.

Budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie przeprowadzi Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach – beneficjent niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 6 802 930 zł. Koszt całkowity inicjatywy oszacowano na 35 943 534 zł, a realizację prac zaplanowano do końca 2019 r.

Podstawowym celem projektu jest wybudowanie na terenie ciepłowni ZEC w Dzierżoniowie kompletnego bloku kogeneracyjnego, tj. nowego kotła opalanego biomasą o mocy 6,05 MW oraz turbozespołu pracującego w technologii ORC o mocy elektrycznej 1 MW i mocy cieplnej 4,15 MW.

Realizacja projektu ma doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przy wykorzystaniu odpadów drzewnych, natomiast produkcja energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji pozwoli na uzyskanie oszczędności zużycia energii pierwotnej ponad 10 proc. w stosunku do rozdzielonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Parametry nowej instalacji mają umożliwić jej pracę przez cały rok, co wpłynie istotnie na poprawę efektywności produkcji energii. W ramach efektu ekologicznego założono ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 34 381,00 GJ/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o 19 457,30 tony równoważnika CO2/rok.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.