REKLAMA
 
REKLAMA

Bezzwrotne granty na energooszczędne budownictwo mieszkaniowe

Bezzwrotne granty na energooszczędne budownictwo mieszkaniowe
Pawel Czerwinski/Unsplash

Trwa nabór wniosków w ramach programu dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Przewiduje on dofinansowania inwestycji w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe prowadzonych przez gminy i związki międzygminne.

W ramach działania B3.5.1. Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, Krajowy Planu Odbudowy finansowane jest powstawanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego przez inwestorów innych niż gmina.

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnego grantu i łączy się z pomocą krajową udzielaną w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego.

REKLAMA

Operator programu

Nabór wniosków obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów sprawdzi, czy przedsięwzięcie jest zgodne z wymogami ustawowymi. Do naboru bowiem stosowane są przepisy rozdziału 3a ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (dalej: ustawa).

BGK informuje, że wnioski należy składać w formacie PDF, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez elektroniczną skrzynkę podawczą banku ePUAP/BGK/DFM bądź też w warszawskiej siedzibie banku.

Nabór ma być prowadzony do 30 września 2023 roku.

REKLAMA

Warunki uzyskania grantu

Finansowe wsparcie w ramach programu można uzyskać, jeżeli:

  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·rok);
  • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;
  • termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z planem rozwojowym w ramach działania „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach” – przedsięwzięcie musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 roku.

Kto i na co może złożyć wniosek?

Program przeznaczony jest dla gmin, jednoosobowych spółek gminnych, związków międzygminnych, powiatów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  • Gminy i jednoosobowe spółki gminne mogą pozyskać środki na budowę nowych budynków z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy (przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).
  • Gminy, związki międzygminne, jednoosobowe spółki gminne, powiaty, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą starać się o granty na budowę nowych budynków, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 6 ustawy w przypadku, o którym mowa w jej art. 3 ust. 1 pkt 1).
  • Gminy i związki międzygminne mogą wnioskować o bezzwrotne środki na budowę nowych budynków z lokalami mieszkalnymi na wynajem innymi niż mieszkaniowy zasób gminy (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy).

Poziom dofinansowania

Wysokość finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu nie może przekroczyć:

  • 15 proc. kosztów przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a ust. 1 ustawy (mieszkania przeznaczone dla gospodarstw domowych o niskich dochodach);
  • 25 proc. kosztów przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy (mieszkania przeznaczone dla gospodarstw domowych o średnich dochodach).

Na wsparcie finansowe w ramach programu przeznaczona została kwota 672,285 mln zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA