NFOŚiGW: ponad 300 mln zł na termomodernizację szkół

NFOŚiGW: ponad 300 mln zł na termomodernizację szkół
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że aż 114 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce zostanie poddanych modernizacji energetycznej dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na ten cel z Funduszu Spójności przeznaczono prawie 303,5 mln zł dotacji w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Całkowity koszt projektu wyniesie 377 mln zł.

Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego obejmie 114 szkół z terenu całej Polski. W sumie chodzi o termomodernizację 156 budynków. Są to szkoły muzyczne i plastyczne działające we wszystkich województwach.

REKLAMA

NFOŚiGW informuje, że wiele z nich funkcjonuje w małych miejscowościach, nierzadko w budynkach od dawna wymagających pilnych remontów, niektóre z tych obiektów mają charakter zabytkowy. 

Nie mieliśmy do tej pory tak dużego projektu w obszarze modernizacji energetycznej – komentuje prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. – Podpisujemy w NFOŚiGW coraz więcej umów, ale ta jest rekordowa zarówno pod względem kwoty wsparcia, jak i zakresu działania. Przeprowadzenie tych inwestycji będzie wielkim wyzwaniem, które jednak przyniesie wielki postęp w zakresie efektywności energetycznej i pozwoli na osiągnięcie dużych oszczędności.   

Realizacja prac będzie polegała na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów i pomp ciepła.

REKLAMA

Niezwykle istotne jest to, że nasze placówki szkolne ograniczą zużycie energii o około 60 procent, a przez to zmniejszą koszty funkcjonowania – komentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. – Jednocześnie poprawi się również estetyka, jakość i funkcjonalność szkolnych budynków. To inwestycja, która ma wręcz znaczenie cywilizacyjne. Cieszę się, że kultura została w ten sposób doceniona.   

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 377 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie opiewało na sumę 357 mln zł (303,45 mln zł ze środków Funduszu Spójności oraz 53,55 zł ze środków krajowych – budżet państwa).

Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2021 r.

Już następnego dnia po podpisaniu umowy można przystąpić do ogłaszania przetargów, a potem do wyłaniania wykonawców i rozpoczęcia robót – komentuje zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. – Już po letnich wakacjach uczniowie zastaną odmienione szkoły – estetyczniejsze, ale przede wszystkim oszczędzające energię i bardziej przyjazne środowisku.     

Fundusz zwraca uwagę, że rekordowa dotacja na modernizację energetyczną szkół artystycznych nie jest jedynym działaniem NFOŚiGW na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach innych projektów wsparcie w wysokości 54 mln zł otrzymają inne placówki, w tym między innymi Biblioteka Narodowa. 

red. gramwzielone.pl