Ile kosztuje produkcja energii z fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych oraz konwencjonalnych?

Ile kosztuje produkcja energii z fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych oraz konwencjonalnych?
Suntech press

{więcej}Informacje o aktualnych kosztach produkcji energii z wykorzystaniem poszczególnych technologii OZE, z uwzględnieniem warunków dla rynku niemieckiego, znajdziemy w raporcie „Levelised cost of electricity. Renewable energy technologies” wydanym przez prestiżowy niemiecki Instytut Frauenhofera. Autorzy raportu bazują na aktualnych kosztach instalacji OZE i porównują je z kosztami elektrowni konwencjonalnych, które zbudowano w 2013 roku. 

W raporcie przygotowanym przez Instytut Frauehnofera koszty produkcji energii z PV innych technologii OZE podane są w ujęciu LCOE (Levelised Cost of Electricity), w przypadku którego brany jest pod uwagę łącznie całkowity koszt inwestycji CAPEX oraz koszty operacyjne OPEX w całym cyklu życia danej instalacji. 

Według Instytutu Frauenhofera koszt produkcji energii z fotowoltaiki dla systemów fotowoltaicznych uruchomionych w Niemczech w ubieglym roku wyniósł pomiędzy 0,078 €/kWh – dla dużych naziemnych systemów PV i przy relatywnie wysokim średnim rocznym nasłonecznieniu 1200 kWh/m2/rok – do 0,142 €/kWh w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych i nasłonecznienia na poziomie 1000 kWh/m2/rok. 

REKLAMA

Instytut Frauenhofera zauważa, że jest to – nawet przy najwyższym koszcie – poziom podobny do kosztu produkcji energii w innych źródłach i zdecydowanie poniżej poziomu grid parity przy relatywnie wysokich cenach energii dla gospodarstw domowych, które w Niemczech wynoszą już ok. 0,29 €/kWh. 

Koszt inwestycji CAPEX w przypadku systemów PV Instytut Frauehofera ocenił na poziomie od 1000 €/kW dla dużych instalacji – do 1800 €/kW w przypadku mniejszych elektrowni PV. 

Na znajdującym się w raporcie Instytutu Frauenhofera wykresie pokazującym przedziały kosztowe dla poszczególnych technologii OZE znajdziemy też informacje o kosztach energii z elektrowni konwencjonalnych. 

REKLAMA

Jak informuje niemiecki instytut, na koszty produkcji energii zwłaszcza z elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny wpływ ma cena uprawnień do emisji CO2, a koszt produkcji energii w tego rodzaju, nowych elektrowniach waha się – w zależności od kosztu paliwa, ceny praw do emisji CO2 czy liczby godzin pracy – od 0,038 €/kWh do 0,053 €/kWh. W przypadku elektrowni spalających węgiel kamienny koszt produkcji to – według Instytutu Frauenhofera – od ok. 0,063 €/kWh do 0,08 €/kWh, natomiast w przypadku elektrowni gazowych CCGT – od 0,075 €/kWh do 0,098 €/kWh. 
 

Wykres pokazujący porównanie minimalnych i maksymalnych kosztów wytwarzania energii w ujęciu LCOE dla poszczególnych technologii OZE i konwencjonalnych. Źródło: Instytut Frauenhofera. 

Instytut Frauenhofera w raporcie na temat kosztów produkcji energii przedstawia także ich prognozę dla poszczególnych źródeł w latach 2013-2030. Zakłada w niej dalszy spadek kosztów produkcji energii z PV i morskich farm wiatrowych, utrzymanie się na podobnym poziomie kosztów produkcji energii z lądowych farm wiatrowych i biogazowni oraz stopniowy wzrost kosztów dla nowych elektrowni konwencjonalnych. 


Źródło: Instytut Frauenhofera

Pełna wersja raportu Instytutu Frauenhofera jest dostępna pod tym linkiem [PDF].

gramwzielone.pl