Największy polski deweloper farm PV wyemituje obligacje na 1 mld zł

Największy polski deweloper farm PV wyemituje obligacje na 1 mld zł
R.Power

Pierwszą emisję zielnych obligacji na polskim rynku fotowoltaicznym przeprowadził w ubiegłym roku Columbus Energy. Teraz ten sam model finansowania wykorzysta R.Power, który na razie wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. Docelowo program emisji obligacji R.Power ma osiągnąć poziom 1 miliarda złotych. 

R.Power to jedna z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce i największy krajowy deweloper pod względem realizowanych farm fotowoltaicznych. Tylko w ostatnich dwóch latach firma wybudowała lub rozpoczęła budowę farm PV o łącznej mocy około 320 MWp. Aktualny portfel projektów rozwijanych przez R.Power ma przekraczać 4 GWp.

Obecnie spółka ma rozwijać portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 4 GWp, przy czym krajowy deweloper farm PV realizuje inwestycje nie tylko w Polsce, ale ostatnio także w innych krajach Europy – w tym we Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii.

REKLAMA

Teraz w celu zabezpieczenia środków na realizację kolejnych elektrowni fotowoltaicznych R.Power zdecydował się na wyemitowanie tzw. zielonych obligacji. Pozyskane w ten sposób fundusze co do zasady można przeznaczyć wyłącznie na projekty prośrodowiskowe.

Pierwsza seria zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł z pięcioletnim okresem zapadalności została wyemitowana w ramach oferty publicznej bezprospektowej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.

– Jako jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów farm PV w Polsce, wierzymy, że mamy odpowiednie doświadczenie i zasoby do realizacji projektów na terenie całej Europy. Pozyskane środki pozwolą nam zbudować własny portfel aktywów wytwórczych pochodzących zarówno z własnego dewelopmentu, jak i transakcji M&A. Jesteśmy zainteresowani nabywaniem praw do projektów, które mają status ready to build – mówi Przemek Pięta, CEO i współzałożyciel R.Power.


Celem emisji jest m.in. finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji projektów elektrowni fotowoltaicznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

REKLAMA

Podmiotem pośredniczącym w oferowaniu obligacji był mBank, dla którego jest to już kolejny etap współpracy z R.Power. Doradcą prawnym R.Power była kancelaria White & Case, a mBanku kancelaria Clifford Chance. 

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy R.Power pozyskał rekordowe finansowanie projektowe w wysokości 530 milionów zł, z czego aż 350 mln zł zostało udzielone przez mBank.

– Jesteśmy świadomi odpowiedzialności mBanku we wspieraniu projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w grudniu 2020 r. mBank postanowił podwoić limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii, podnosząc go do rekordowych 4 mld zł. W ostatnich tygodniach wdrożyliśmy w mBanku zasady finansowania małych instalacji fotowoltaicznych w formule Project Finance oraz preferencje przy finansowaniu fotowoltaiki na własne potrzeby przedsiębiorstw, aby wspierać naszych klientów SME w transformacji energetycznej – mówi Marek Lusztyn, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem mBanku.

R.Power podkreśla, że emitowane obligacje spełniają kryteria zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko poprzez uwzględnienie w ich realizacji aspektów środowiskowych oraz zagadnień ekologicznych, a tym samym wspierających zrównoważony rozwój.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwszą emisję zielnych obligacji na polskim rynku fotowoltaicznym przeprowadził w ubiegłym roku Columbus Energy.

We wrześniu 2020 roku związana z Columbusem spółka New Energy Investments podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji na łączną kwotę 500 mln zł.

W pierwszej przeprowadzonej przez spółkę z grupy Columbus Energy transzy emisji BOŚ objął obligacje serii A o wartości 75 mln zł. Te środki miały zostać przeznaczone na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 30 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.