PGE znalazła kupca na energię z fotowoltaiki

PGE znalazła kupca na energię z fotowoltaiki
PGE Energia Odnawialna

Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w ilości, która w pełni pokryje zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Do dostarczenia zakontraktowanego wolumenu energii może być potrzebna generacja z farm PV o mocy około 35 MW.

Polska Grupa Energetyczna dostarczy 35 GWh zielonej energii elektrycznej rocznie do Grupy Raben. Zostanie ona wyprodukowana na farmach fotowoltaicznych, które zbuduje PGE Energia Odnawialna. Obsługą umowy zajmie się PGE Obrót.

Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

REKLAMA

Umowa między PGE Obrót a Grupą Raben na sprzedaż energii według modelu PPA zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Do tego czasu wybrane zostaną lokalizacje i wybudowane farmy PV, które zapewnią odpowiednią produkcję energii elektrycznej.

Budowa pierwszej z dedykowanych Grupie Raben farm fotowoltaicznych rozpocznie się w 2022 r. Łączna powierzchnia wszystkich instalacji wyniesie około 40 hektarów. 


Współpraca opierać się będzie na długoterminowej umowie sprzedaży (PPA, Power Purchase Agreement). Pozwala ona na zakup energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

– Kontrakty PPA to dobra alternatywa dla systemu aukcyjnego. Koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia – komentuje Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

REKLAMA

Zadaniem PGE Polska Grupa Energetyczna będzie dopasowanie profilu produkcji energii elektrycznej do profilu zużycia w Grupie Raben, natomiast PGE Obrót zapewni całościową obsługę klienta z uwzględnieniem jego potrzeb.

Widzimy duże zainteresowanie wśród klientów zieloną energią od PGE. Zapewnianie dostępu do niej, to jeden z elementów strategii Grupy. Realizujemy to nie tylko poprzez rozwój portfolio produktowego i oferowanie nowoczesnych usług energetycznych, ale również, tak jak w tym przypadku, poprzez nowe sposoby budowania modeli kontraktów, zwłaszcza z największymi firmami, zużywającymi duże wolumeny energii – mówi Mariusz Rędaszka, prezes zarządu PGE Obrót.

PGE Energia Odnawialna jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię wynosi 2326,25 MW.

W czerwcu 2021 r., dziewiętnaście projektów fotowoltaicznych PGE wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w koszyku dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW.

Grupa Raben jest jedną z największych w Europie firm świadczących kompleksowe usługi TSL: logistykę kontraktową, transport drogowy (krajowy, międzynarodową oraz na wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy. Firma posiada ponad 150 własnych oddziałów w 14 krajach Europy. Zatrudnia 10 tys. pracowników i dysponuje około 1 200 000 m2 powierzchni magazynowych.

– Wszystkie nasze obiekty w 100 proc. będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju – komentuje Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.