Nowa prognoza dla rynku fotowoltaiki w Polsce

Nowa prognoza dla rynku fotowoltaiki w Polsce
SolarWorld

W najnowszej prognozie, jeśli chodzi o inwestycje na polskim rynku fotowoltaicznym w najbliższych latach, Instytut Energetyki Odnawialnej zakłada, że nawet po zmniejszeniu liczby instalacji w segmencie prosumenckim, po zmianie sposobu rozliczeń, wysokie tempo inwestycji w fotowoltaikę w naszym kraju podtrzyma rynek dużych farm fotowoltaicznych i segment prosumenta biznesowego. IEO podkreśla, że wyzwaniem, które stoi przed polską fotowoltaiką, jest potrzeba zabezpieczenia możliwości prawidłowego funkcjonowania sieci i jej rozbudowy, na każdym poziomie napięć.

Instytut Energetyki Odnawialnej przypomina, że według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii moc zainstalowana w krajowej fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV w Polsce przekracza 70 proc.

IEO podkreśla, że tak szybki przyrost mocy fotowoltaiki w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku.

REKLAMA

Zdaniem Instytutu czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce, był program dotacyjny. – Utrzymujący się w ostatnich miesiącach trend wzrostowy został utrzymany na wysokim poziomie przez presję cen energii elektrycznej oraz decyzję o zakończeniu obecnego, opustowego systemu wsparcia. Wywołało to duże poruszenie na rynku dostawców technologii i skłoniło niezdecydowanych dotąd potencjalnych prosumentów do przyspieszenia decyzji inwestycyjnych – czytamy w komentarzu think-tanku kierowanego przez Grzegorza Wiśniewskiego.  

Według najnowszej prognozy IEO, mikroinstalacje mogą odpowiadać łącznie nawet za 2 GW nowych mocy PV wybudowanych w roku 2021, jednak w kolejnych latach taki rekordowy wynik może być trudny do przebicia nie tylko ze względu na zmianę zasad rozliczenia energii z prosumenckich instalacji PV.

Rok 2022 według prognozy Instytutu może przynieść maksymalnie połowę mocy mikroinstalacji zainstalowanej w 2021 roku. IEO zakłada, że rynek prosumencki będzie coraz bardziej nasycony, a każdy kolejny rok będzie oznaczał stabilny rozwój do maksymalnie pół gigawata rocznie.

REKLAMA


Jednak Instytut Energetyki Odnawialnej podkreśla, że pomimo wyhamowania rynku mikroinstalacji, fotowoltaika w Polsce nadal będzie się dobrze rozwijać. W efekcie już w 2022 roku moc PV w naszym kraju ma osiągnąć 9-10 GW, a w perspektywie roku 2030 nawet 27 GW. – Trend wzrostowy łącznej mocy instalowanej w Polsce będzie utrzymany poprzez zmiany w strukturze nowo budowanych systemów fotowoltaicznych. Coraz większą rolę w polskim miksie fotowoltaicznym będą stanowić farmy PV. Prognoza przewiduje, że na przełomie 2023-2024 roku nastąpi zrównanie mocy zainstalowanej w famach z mocami prosumenckimi – ocenia Instytut.

IEO zwraca ponadto uwagę, że w reakcji na wzrost kosztów opłaty mocowej w 2021 roku i wzrost cen energii w kontraktach na 2022 rok, w kolejnych latach coraz powszechniej budowane będą instalacje fotowoltaiczne w firmach (prosument biznesowy) i będą to przede wszystkim instancje duże.

Łączną moc takich istalacji na koniec 2021 roku IEO szacuje na 0,2- 0,3 GW, a na koniec roku 2023 ten segment może osiągnąć według Instytutu nawet 10-procentowy udział w całkowitej mocy i w perspektywie do roku 2030. – Utrzymywanie się stabilnego tempa wzrostu autoproducenta na poziomie kilkunastu procent w prognozie mocy jest dobrą informacją zarówno z punktu widzenia optymalizacji wykorzystania zasobów sieci elektroenergetycznej jak i poprawy konkurencyjności przemysłu, większej niezależności energetycznej inwestora, a także zazielenienia polskiego sektora energochłonnego – wylicza IEO.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.