Szkolenia: dewelopment projektów PV, umowy PPA – najnowsze zmiany

Szkolenia: dewelopment projektów PV, umowy PPA – najnowsze zmiany
Pixabay

W marcu 2022 r. zapraszamy na szkolenia i praktyczne warsztaty on-line „Dewelopment projektów fotowoltaicznych” oraz „Jak sprzedawać energię OZE bezpośrednio sprzedawcom przemysłowym”.

W związku ze zmianami w branży odnawialnych źródeł energii przygotowaliśmy dla Państwa kolejne projekty i szkolenia on-line. Prowadzą je eksperci-praktycy:

Grzegorz Skarżyński na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.

REKLAMA

Przemysław Kałek radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Poniżej więcej szczegółów:

1. Szkolenie i warsztaty praktyczne: Dewelopment projektów fotowoltaicznych

Termin: 15 marca 2022 r.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzających energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, wyznaczającymi go regulacjami prawnymi, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami.  

Program szkolenia:

10.00-10.30 Logowanie uczestników

10.30-11.30 Dwa możliwe rodzaje instalacji PV: 

– projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
– projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
– odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV (czym różnią się obydwa rodzaje projektów)

11.30-12.30 Instalacje PV w modelu rynku energii

– sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii;
– sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii;
– instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off site)
– instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany)
– instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą)

12.30-12.45 Przerwa

12.45-13.45 Proces dewelopmentu instalacji PV off-site

– decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs, warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu
– zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania);
– wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
– uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci – właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
– uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
– koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji;
– szczególne wymogi dla instalacji PV konieczne, by mogła wystartować w aukcji

13.45-14.45 Proces dewelopmentu instalacji PV on-site – różnice w stosunku do instalacji off-site

– co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna jest decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna jest decyzja środowiskowa itd.
– warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto o to  występuje
– koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto o nią występuje
– budowa instalacji on-site – formalne wymogi

14.45-15.45 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

 

2. Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym.

Termin: 22 marca 2022 r.

Program szkolenia:

8.309.00 Logowanie uczestników

9.009.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii  

– płynność rynku
– ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe)
– ryzyko profilu
– ryzyko bilansowania
– ryzyko kredytowe
– ryzyko wolumenu
– przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

9.30-10.15 Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórcą a odbiorcą przemysłowym

– wymogi koncesyjne
– model rynku energii (rola poszczególnych podmiotów na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego
– umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw. behind the meter, linia bezpośrednia)
– obowiązki związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych (odbiorców końcowych)
– przywileje dla odbiorców przemysłowych
– klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– kodeksy sieciowe
– graniczne terminy wynikające z ustawy o OZE i ustawy Prawo energetyczne

10.1511.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

–  jak wytwórca OZE sprzedaje energię
–  systemy wsparcia OZE a sprzedaż odbiorcom przemysłowych
–  koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego – w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
–  niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii
–  produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii
–  jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii
–  składniki cenowe zakupu energii
–  relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania
–  modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE
–  podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii
–  czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne

11.45-12.00 Przerwa

12.00-12.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego

– podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej
– główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia
– cena i umowne formuły cenowe
– okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie
– dopuszczalność zmian umowy

12.45-14.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy  

14.00-15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >> 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>


Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

REKLAMA

biuro@euro-con.pl

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia i warsztaty:

1. Rekompensaty dla energochłonnych 2021 (on-line)

Termin: 10.03.2022

Prowadzący:

  • Dominik Strzałkowski – Partner, SSW Pragmatic Solutions
  • Maximilian Piekut – Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions
  • Joanna Perzyna – Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

2. Rynek energii w Polsce (on-line)

Termin: 15.03.2022

Prowadzący: Mateusz Brandt – manager sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, ma ponad 10 lat praktyki w branży 

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

 
3. Modele zakupu energii (on-line)

Termin: 16.03.2022

Prowadzący: Mateusz Brandt – manager sprzedaży, doradca i ekspert energetyczny, ma ponad 10 lat praktyki w branży

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >> 

4. Nowe zasady wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przez odbiorców (on-line)

Termin: 17.03.2022 r.

Prowadzący: Przemysław Kałek – radca prawny, od 20 lat specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>  

5. Nowele ustawy OZE systemy wsparcia 2022 (on-line)

Termin: 18.03.2022

Prowadzący jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, wieloletnim pracownikiem URE, doświadczonym wykładowcą.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >> 

6. Opodatkowanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE (on-line)

Termin: 24.03.2022

Prowadzący: Roman Andrzejewski – ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >> 

 
7. Zarządzanie ryzykiem na rynku energii (on-line)

Termin: 25.03.2022

Prowadzący: dr hab. prof. Dariusz Michalski (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu i controllingu strategicznego, reengineeringu, optymalizacji procesów oraz wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingiem, ma wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz szeroką wiedzą teoretyczną.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

8. Rynek bezpośrednich (korporacyjnych) umów zakupu energii perspektywa odbiorcy i dostawcy. Szkolenie stacjonarne w Warszawie.

Termin: 16-17.05.2022 r., Warszawa

Prowadzący:

  • Grzegorz Skarżyński – na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.
  • Przemysław Kałek – radca prawny, od 20 lat specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >> 


Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl


artykuł sponsorowany