Zielona rewolucja na rynku inwestycji z Foton Novelty Group

Zielona rewolucja na rynku inwestycji z Foton Novelty Group
Radosław Depczyński (drugi od lewej). Fot. Foton Novelty

Foton Novelty Group S.A od lat wspiera inwestorów, którzy zdecydowali się ulokować swój kapitał w farmach fotowoltaicznych. Wieloletnie doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów pozwala porozmawiać o prawdopodobnej przyszłości fotowoltaiki w Polsce i rynkach międzynarodowych. O potencjale inwestycyjnym takich biznesów oraz zielonej rewolucji, która może być energetyczną i gospodarczą przyszłością naszego kraju, opowiada Radosław Depczyński, dyrektor departamentu rozwoju Foton Novelty.

Prawie 70% energii produkowanej w Polsce nadal pochodzi z węgla. Co może utrudnić zmianę tych niekorzystnych dla środowiska naturalnego proporcji i jak może w tym pomóc fotowoltaika?

– W naszym kraju od zawsze energetyka konwencjonalna bazowała na węglu. Polska wstępując do Unii Europejskiej już na wczesnym etapie, wyraziła swój akces do dalekosiężnych planów restrukturyzacji energetycznej nakreślonych przez Komisję Europejską. Od początku wiadomo było, że dostosowanie krajowego systemu energetycznego do wyśrubowanych norm unijnych będzie dla polskiego sektora wielkim wyzwaniem.

REKLAMA

Tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że podjęte w ostatnich latach działania polityczne oraz legislacyjne, których celem było zaimplementowanie nowej polityki klimatycznej UE dodatkowo podniosło i tak wysoką poprzeczkę. Chodzi przede wszystkim o kwestie znaczącego obniżenia emisji CO2 oraz wprowadzenie niskoemisyjnych źródeł energii, które doprowadziły do ogłoszenia najnowszego pakietu klimatycznego pod nazwą FIT FOR 55.

Nowe zapisy wyznaczyły jeszcze ambitniejsze cele zielonego ładu energetycznego oraz narzuciły większą dynamikę rozwoju OZE. Nadrzędnym celem wspomnianego pakietu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55% względem roku 1990. W konsekwencji wyjściowych proporcji, o których rozmawiamy na rynku, powstała wielka luka w sposobach generowania energii elektrycznej z alternatywnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Tę przestrzeń gospodarczą szybko wypełniły przedsiębiorstwa takie jak Foton Novelty S.A., które działają w zakresie dewelopmentu projektów elektrowni PV w pełnym spektrum mocy od jednego do kilkuset MW. 

Jeżeli fotowoltaika jest szansą na wypełnienie przez Polskę unijnych zobowiązań, to skąd glosy mówiące o zahamowaniu tego procesu?

– Rzeczywiście ostatnie miesiące rzuciły dużo cienia na wielki potencjał rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Z czego to wynika? To przede wszystkim konsekwencje niewyobrażalnej liczby  decyzji odmownych w sprawie warunków przyłączeniowych, które Krajowi Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej tłumaczą brakiem możliwości technicznych. Tak negatywne oddziaływanie na animatorów rozwoju OZE w znaczący sposób ogranicza akwizycję dzierżaw i kupno gruntów pod PV, które obecnie są realizowane jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Sytuację niestety jest jeszcze bardziej skomplikowana: państwowi operatorzy sieci dystrybucyjnych nie wykonują swoich ustawowych obowiązków, ponieważ pojawia się presja walki o wolne moce przyłączeniowe przez OSD z podmiotami wolnorynkowymi za pośrednictwem powiązanych kapitałowo spółek zależnych – konsekwencją tego jest łamanie przepisów i nieprzestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Najbardziej niepokoi fakt, że Urząd Regulacji Energetyki, który miał stać na straży prawidłowego funkcjonowania tego rynku jest całkowicie obojętny na takie zjawiska.

Bezpieczne lokowanie kapitału staje się dziś prawdziwym wyzwaniem. Z jednej strony dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczna i geopolityczna mocno wpływają na ocenę ryzyka inwestycyjnego. Z drugiej strony polityka monetarna nie zachęca do akumulacji kapitału na lokatach bankowych. Farmy fotowoltaiczne zyskują miano bezpiecznego i stabilnego obszaru inwestycyjnego. Od kilku lat obserwujemy prawdziwy „boom” na przedsięwzięcia OZE, szczególnie farmy fotowoltaiczne. Czy to znakomita okazja na zyskowną lokatę funduszy?

– W ostatnich latach obserwowaliśmy, jak niskie oprocentowanie czy atrakcyjność oferowanych kredytów skutecznie stymulowała rozwój budownictwa w naszym kraju. Inwestorzy bez względu na wielkość kapitału bardzo chętnie lokowali swoje środki w komercyjnych projektach budowlanych lub mieszkaniowych. Ta rosnąca bańka cenowa napędzała rynek nieruchomości i gwarantowała bardzo szybki zysk.

Sytuację zmieniła pandemia Covid19 oraz szybko rosnące stopy procentowe, które mocno zachwiały tym rynkiem. Można wymienić całą listę niepokojących oznak takich jak np. spadek akcji kredytów banków. Rynek nieruchomości już zaczyna wskazywać symptomy przegrzania, przez co deweloperzy z uwagi na rosnące ryzyko zaczynają wstrzymywać niektóre projekty. Zmiana sytuacji gospodarczej sprawiła, że obecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie projektami PV.

Tutaj należy podkreślić, że wzrost zainteresowania dotyczy zarówno inwestorów branżowych, czyli korporacji wyspecjalizowanych w lokowaniu kapitału w długookresowych inwestycjach energetycznych, jak i inwestorów indywidualnych, czyli osób szukających bezpiecznej formuły dla swoich pieniędzy. To, co napędza dynamikę rynkową, o której mówię, to przede wszystkim pozytywne czynniki koniunkturalne, takie jak np. planowany czas zwrotu takiej lokaty kapitału. Jeszcze kilka lat temu zwrot z instalacji elektrowni fotowoltaicznej szacowano na 12-15 lat. Dwa lata temu mówiono o skróceniu tego okresu do 10 lat, a obecne wzrosty cen energii elektrycznej pozwalają mówić, że dziś ten istotny parametr inwestycyjny wynosi już tylko 5 lat.

Wszystkie te aspekty bardzo wzmocniły atrakcyjność i potencjał tego typu biznesów. Instalacje elektrowni fotowoltaicznych niewątpliwie mają mocną pozycję na rynku inwestycji – szczególnie jeżeli zestawimy je z nieruchomościami komercyjnymi np. w kontekście wydarzeń społecznych i przemian gospodarczych ostatnich lat.

REKLAMA

Czy takie inwestycje mogą stać się w przyszłości jeszcze bardziej atrakcyjne?

– Myślę, że to nie koniec hossy na elektrownie PV, ponieważ ciągłe podwyżki cen energii elektrycznej windują obecnie możliwości zawierania kontraktów PPA na 3-5 lat o wartościach cen za energię nawet na poziomie 700 PLN/MWh. Taka sytuacja pozwala na jeszcze większe możliwości inwestycyjne, które wykraczają poza gwarancje zwrotu inwestycji bazujące na systemie aukcji energii. 

Rynek produkcji i dystrybucji energii z instalacji fotowoltaicznych dopiero się krystalizuje. Możemy spodziewać się rozwoju inicjatyw agregujących różnej wielkości elektrownie PV, które zwiększą siłę rynkową i zasięg umożliwiający uzyskanie jeszcze lepszej ceny jednostkowej za wyprodukowaną energię. To jednoznacznie potwierdza bezpieczeństwo portfeli inwestorów, którzy przyszłość finansową budują na bazie elektrowni słonecznych bez względu na jej wielkość.

Rok 2021 był dla Foton Novelty Group S.A czasem bardzo dynamicznego rozwoju, zarówno w aspekcie organizacyjnym i rynkowym. Na czym polega sekret rozwoju zielonych inwestycji i czy tendencja do ciągłego wzrostu dotyczy także projektów mniejszych farm fotowoltaicznych?

– Ostatni rok był dla naszej firmy czasem intensywnej ekspansji rynkowej, a co za tym idzie charakteryzował się bardzo dynamicznym wzrostem samego przedsiębiorstwa. Dzięki wytężonej pracy stworzyliśmy rozbudowany i mocny zespół świetnych specjalistów. To wysokiej klasy eksperci z wielu dziedzin. Wiedza oraz doświadczenie takich osób jest niezbędne do tworzenia, rozwoju i nadzoru nad projektami elektrowni PV.

O poziomie umiejętności ludzi, których zatrudniamy, świadczy fakt, że nasi pracownicy procedowali projekty fotowoltaiczne na terenie całego kraju o łącznej mocy przyłączeniowej na poziomie 800 MW. Te dane są niepodważalnym dowodem jak wysokie umiejętności posiada nasz zespół. W portfelu naszych inwestycji znalazło się 200 projektów tzw. „Jedynek” czyli elektrowni o mocy do 1 MW rozsianych po całej Polsce.

Jako Foton Novelty Group S.A ubiegły rok możemy podsumować jako: wspaniały czas pełen wymagających wyzwań, które przekuliśmy w kolejne sukcesy. Rok 2021 zakończyliśmy stworzeniem naprawdę pokaźnego portfela projektów inwestycyjnych.

Foton Novelty S.A w 2022 r. jakie cele i wyzwania?

– Mniej sprzyjające warunki dla dalszego rozwoju projektów elektrowni PV w Polsce, przy jednoczesnej chęci zachowania dynamiki i skali rozwoju, do których mocno się przywiązaliśmy, sprawiły, że zaczęliśmy rozszerzać naszą działalność na arenie międzynarodowej. Jednym z kilku obszarów zagranicznych, na którym wystartowaliśmy, jest rynek OZE w Indiach. Prognozy określają potencjał tego kierunku w latach 2022-2023 na 12,5 GW nowych projektów PV. Już możemy mówić o efekcie intensywnej pracy zespołu, która zaowocowała wejściem na rynek indyjski, na którym powołaliśmy spółkę z siedzibą w Dehli.

Zatrudniliśmy specjalistów z lokalnego sektora energetycznego OZE, a z racji sprzyjających warunków liczymy na szybki rozwój i zbudowanie kompleksowego portfela projektów elektrowni fotowoltaicznych właśnie w Indiach. Dla przyszłości naszej firmy to z pewnością ważny krok, ale uznajemy go jedynie za preludium do dalszego rozwoju na rynkach zagranicznych. Już teraz prowadzimy zaawansowane negocjacje w Bułgarii i Meksyku.

Rok 2022 będzie dla Foton Novelty S.A. czasem ekspansji na rynku światowym. Z doświadczenia wiemy, że skuteczność firmy zależy od wybitnych profesjonalistów w swojej dziedzinie. Posiadamy wykwalifikowaną i multikulturową kadrę, dzięki której jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia wyznaczonych celów. Nasz zespół jest perfekcyjnie przygotowany do nowych wyzwań, a to już połowa sukcesu.


artykuł sponsorowany