Idea_WME: poznaj nowy sposób rozliczania prosumentów

Idea_WME: poznaj nowy sposób rozliczania prosumentów
Idea_WME

Idea_WME (Wirtualny Magazyn Energi) to możliwość bilansowania  mikroinstalacji, dużych instalacji i farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Dbając codziennie o nasze środowisko, staramy się udoskonalać zieloną efektywność energetyczną u naszych klientów.

Głównym założeniem produktu było zagwarantowanie odbiorcom z grup taryfowych G i C atrakcyjnego modelu rozliczenia pozwalającego na zachowanie benefitów dotychczasowego sposobu rozliczenia prosumenta oraz funkcjonalności nowego modelu rozliczania energii dla taryf B.

Dlatego zagwarantowaliśmy:

REKLAMA

  • w przypadku taryf G – utrzymanie benefitu modelu prosumenta, który powoli odebrać wyprodukowane nadwyżki energii bez opłat dystrybucyjnych zmiennych w stosunku:

– pierwsza możliwość: 100 % wartości energii wprowadzonej do sieci dla wszystkich instalacji;

– druga możliwość: 80% wartości energii wprowadzonej do sieci (dla instalacji do 10kWp);

– trzecia możliwość: 70% wartości energii wprowadzonej do sieci (dla instalacji 10-50kWp).

Idea_WME daje również możliwość rozliczania pozostałych składowych energii wykorzystując nadwyżki z Twojego wirtualnego magazynu, dzięki czemu jako jedyni w Polsce jesteśmy w stanie obniżyć rachunki do zera.

  • w przypadku taryf C – możliwość jedynego takiego bilansowania, jakim jest odbieranie 100% wyprodukowanych nadwyżek, niezależnie od wielkości instalacji fotowoltaicznej.
  • w przypadku taryf B – możliwość jedynego takiego bilansowania, jakim jest odbieranie 100% wyprodukowanych nadwyżek, niezależnie od wielkości instalacji fotowoltaicznej.

Wszystko to w dowolnych godzinach doby bez ograniczeń!

W trakcie realizacji planu, rozwijały się kolejne pomysły i kolejne możliwości. Tak oto powstała pierwsza wspólna możliwość dla taryf G oraz taryf C – eProsument.

 Jest to szansa na wykorzystanie nadwyżek wytworzonej energii z jednej lokalizacji i przekazanie jej wybranym punktom w całej Polsce.

REKLAMA

 Przykładowo:

 Firma mająca instalację fotowoltaiczną, niezależnie od tego, czy znajduje się ona na gruncie, czy na dachu hali, ma możliwość przekazania 100% wyprodukowanych nadwyżek energii filii w innej lokalizacji

1. Klient indywidualny, zakładający instalację fotowoltaiczną, będzie mógł wykorzystać  wartości wyprodukowanych nadwyżek energii w wybranej lokalizacji na terenie całego kraju.

2. Usługa ta odbywa się bez ograniczenia mocy instalacji.

Jakie klient musi spełnić warunki, by przystąpić do Idea_WME?

  1. Instalacja fotowoltaiczna musi być zainstalowana przez firmę IdeaPV.
  2. Klient musi przekazać informację na temat planowanych inwestycji energochłonnych (takich jak np. pompa ciepła, klimatyzacja itp.), abyśmy mogli optymalnie dobrać moc instalacji.
  3. Klient musi udostępnić nam faktury za energię z okresu ostatnich 12 miesięcy.
  4. W celu zgłoszenia się do oferty należy wypełnić formularz na stronie Idea_WME.

 

Idea_WME – ma nieograniczone możliwości! Co to oznacza?

 Mamy mnóstwo pomysłów i planów, które na bieżąco udoskonalamy oraz realizujemy:

  1. Obsługiwanie wszystkich jednostek wytwórczych: instalacji fotowoltaicznych, biogazu, biomasy, elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, również w modelu elektrowni wirtualnej.
  2. Włączenie do Idea_WME operatora ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, który umożliwi uczestnikom programu odbiór nadwyżek energii w sieci kilkuset stacji ładowania pojazdów na terenie całego kraju!

Nadchodzą nowe rozwiązania zarządzania energią wytworzoną z odnawialnych źródeł. Już niedługo ujawnimy kolejne możliwości Idea_WME, dlatego obserwujcie nasze konto na Facebooku i bądźcie na bieżąco!


artykuł sponsorowany