Wzrost ceny energii z dachowej fotowoltaiki w Niemczech

Wzrost ceny energii z dachowej fotowoltaiki w Niemczech
Nuno Marques, Unsplash

Mniejszą liczbę ofert i wyraźny wzrost cen uzyskanych przez inwestorów odnotował federalny regulator rynku energetycznego Bundesnetzagentur w kolejnej aukcji przeznaczonej dla dachowych elektrowni fotowoltaicznych.

W ubiegłym roku Niemcy wyłączyli nowe dachowe elektrownie fotowoltaiczne o mocy co najmniej 300 kW z możliwości ubiegania się o pełną wysokość taryfy gwarantowanej.

Tego rodzaju instalacje, aby otrzymać pełny poziom wynagrodzenia gwarantowanego przez państwo, muszą być zgłaszane do aukcji. W tym roku przewidziano aukcje dla dachowej fotowoltaiki o łącznej mocy 2 GW, a federalny regulator Bundesnetzagentur rozstrzygnął właśnie kolejną, w której wsparciem mogły zostać objęte instalacje o łącznej mocy 767 MW.

REKLAMA

W przeciwieństwie do prowadzonych w Niemczech od kilku lat aukcji dla naziemnej fotowoltaiki, w których zawsze występowała nadpodaż ofert, do najnowszej aukcji dla dachowych instalacji PV złożono oferty o znacznie mniejszej łącznej mocy, niż mogła zostać objęta wsparciem.

Jak podaje niemiecki „PV Magazine”, złożono 171 ofert na łączną moc instalacji 212 MW, co stanowi zaledwie 27 proc. wolumenu, na który można było uzyskać wsparcie w formie gwarancji sprzedaży energii po zaoferowanej cenie (model pay-as-bid). Ostatecznie wsparciem zostały objęte 163 oferty o łącznej mocy 204 MW.

Komentując mniejsze zainteresowanie tą aukcją, „PV Magazine” ocenia, że mogło ono wynikać z oczekiwania inwestorów na zapowiedziane przez Berlin ponowne przyznawanie pełnej taryfy gwarantowanej dla większych dachowych instalacji PV – bez konieczności startu w aukcjach. Taka preferencja ma objąć dachowe systemy o mocy do 1 MW i z tego powodu część inwestorów mogło zrezygnować z udziału w aukcji.

Stawki wyższe niż w systemie taryfy gwarantowanej

Niższa podaż ofert sprawiła, że wzrosła średnia cena energii, którą zagwarantowali sobie inwestorzy. W poprzedniej tego rodzaju aukcji było to 74,3 EUR/MWh, natomiast w najnowszej aukcji przeciętna cena wzrosła do 85,3 EUR/MWh, przy czym najniższa oferta wyniosła 70 EUR/MWh, a najwyższa 89,1 EUR/MWh.

REKLAMA

Dla porównania – stawki taryf gwarantowanych, które mogą obecnie otrzymywać inwestorzy podłączający do sieci mniejsze instalacje fotowoltaiczne i rozliczający się w systemie feed-in tariff (FiT), wynoszą, w zależności od mocy systemu, od około 48 EUR/MWh do około 64 EUR/MWh, a więc są wyraźnie niższe od stawek z ostatniej aukcji dla dachowej fotowoltaiki.

Z kolei inwestorzy startujący w niemieckich aukcjach dla naziemnych farm fotowoltaicznych regularnie uzyskują stawki zbliżone do poziomu 50 EUR/MWh.

W planie 215 GW

W odpowiedzi na konieczność uzależnienia się do importu rosyjskich surowców energetycznych niemiecki rząd ostatnio zwiększył ambicje dotyczące inwestycji w fotowoltaikę. Wdrożone działania mają sprawić, że Niemcy zaczną montować w skali roku systemy fotowoltaiczne o mocy około 20 GW. Do roku 2030 moc niemieckiej fotowoltaiki ma wzrosnąć do 215 GW w porównaniu do około 60 GW osiąganych obecnie. 

Osiągnięcie rocznego wzrostu mocy w fotowoltaice na poziomie ponad 20 GW mają zapewnić m.in. nowe zasady aukcji. Udostępniane w nich moce mają być dzielone po równo między naziemną i dachową fotowoltaikę. Łatwiejszy dostęp do wsparcia, bez konieczności konkurowania o nie w aukcjach, mają uzyskać projekty należące do społeczności energetycznych.

Większą skalę inwestycji w fotowoltaikę mają zapewnić ponadto wyższe stawki za sprzedaż energii do sieci z dachowych instalacji fotowoltaicznych. Co ciekawe, wyższe stawki mają otrzymywać właściciele dachowych elektrowni PV, z których cała energia będzie oddawana do sieci.

W marcu moc elektrowni fotowoltaicznych w rejestrze federalnego regulatora wzrosła aż o ponad 900 MW, natomiast w całym pierwszym kwartale 2022 roku potencjał niemieckiej fotowoltaiki zwiększył się o około 1,9 GW, osiągając na koniec marca skumulowaną moc około 58 GW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.