Projekt Solartechnik z ofertą farm PV dla biznesu i wytwórców

Projekt Solartechnik z ofertą farm PV dla biznesu i wytwórców
Tomasz Bodetko, Projekt Solartechnik

Limity cen energii, inflacja, odpowiedzialny biznes – jak sprostać wyzwaniom i zyskać w dłuższej perspektywie? Posiadająca w swoim portfelu ponad 2,7 GW realizacji fotowoltaicznych firma Projekt Solartechnik zachęca, by stać się wytwórcą zielonej energii. W tym krytycznym dla gospodarki czasie jest to opcja szczególnie warta rozważenia.

O wyzwaniach rynku odnawialnych źródeł energii, globalnych uwarunkowaniach, krajowej specyfice, a także zaletach współpracy z firmą, która ma za sobą setki megawatów realizacji PV w Europie, własne biuro projektowe, profesjonalny zespół deweloperski, zaplecze budowlano–realizacyjne oraz O&M, opowiada Tomasz Bodetko, dyrektor handlowy Projekt Solartechnik.

Jaka przyszłość czeka polską branżę PV w kontekście aktualnych zmian rynkowych?

Tomasz Bodetko: Zacznijmy od dobrej wiadomości – długoterminowa perspektywa jest optymistyczna. Jeśli przyjąć horyzont inwestycyjny 15 lat, a żywotność samych instalacji na 30 lat, są powody, by patrzeć w przyszłość ze spokojem i pewnością, że nie ma lepszych źródeł energii niż OZE. Oczywiście nie sposób uciec od aktualnej sytuacji na rynku cen energii i ustawy wprowadzającej ceny maksymalne, które mogą wpłynąć spowalniająco na inwestycje, zwłaszcza w obszarze możliwości zawierania umów PPA czy pozyskiwania finansowania. Trudnością jest także oszacowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pamiętajmy jednak, że sama ustawa obowiązuje do końca 2023 r., a rzeczywistość nie znosi próżni. Rynek stara się dostosować do sytuacji.

Czy ceny maksymalne mogą w znaczący sposób wpłynąć na inwestycje w OZE wśród klientów biznesowych?

– Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Uwarunkowania geopolityczne oraz wewnątrzkrajowe wpływają na biznes. Ten jednak w swej istocie opiera się na cyfrach, do nich zatem się odwołam. W przypadku klientów biznesowych produkcja i autokonsumpcja energii z fotowoltaiki opłaca się i będzie się opłacać nawet przy znacznie niższych poziomach niż ustalona aktualnie cena maksymalna 785 zł za MWh dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Warto podkreślić, że duże firmy nie są objęte zapisami tej umowy. Co więcej, fakt wprowadzenia mechanizmów unijnych, w tym narzędzia taksonomii i raportowania ESG powodują, że zielona energia będzie w coraz mniejszym stopniu niewiele znaczącym elementem, a stanie się istotnym wyróżnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, determinującym np. możliwości pozyskania finansowania na atrakcyjnych warunkach.

Należy też dodać, że firmy nie inwestujące w OZE mogą stać się niekonkurencyjne w stosunku do tych, które przynajmniej częściowo wytwarzają samodzielnie energię. Przechodząc do liczb, aktualny koszt zmienny energii uzależniony od ilości pobranej energii to około 1600-1800 zł/MWh. Tymczasem koszt wytworzenia energii z fotowoltaiki kalkulowany dla 15-letniego horyzontu inwestycyjnego to około 250–300 zł/MWh. Ta różnica jest więc bardzo wysoka, dlatego dbając o konkurencyjność, przede wszystkim tam, gdzie koszt energii stanowi duży udział w koszcie wytworzenia produktu, przedsiębiorstwa powinny poważnie rozważyć inwestycję we własne źródła.

Od czego duże przedsiębiorstwa powinny rozpocząć działanie myśląc o zielonej energii?

– Każde przedsiębiorstwo ma inną specyfikę i profil poboru energii, a także możliwości wykorzystania własnej infrastruktury do inwestycji w OZE. Istotna jest tu np. dostępność gruntów i dachów o odpowiedniej nośności, co jest niestety w Polsce często barierą. Mówiąc wprost – duża część dachów nie jest dostosowana do dodatkowych obciążeń. Dlatego u każdego klienta zaczynamy od audytu wykonalności i opłacalności instalacji PV. Instalacje on-site charakteryzują się najkrótszym okresem zwrotu (3-5 lat), ze względu na unikniecie kosztów energii oraz kosztów zmiennych dystrybucyjnych. Jeśli natomiast z różnych powodów inwestycja u klienta nie jest możliwa lub jest zbyt mała względem potrzeb energetycznych, możemy zaproponować sprzedaż jednej z naszych gotowych farm (instalacja off-site). Trzecią możliwością jest umowa typu cPPA, która zabezpiecza ceny energii w długim horyzoncie czasowym.

Jak wygląda potencjał rozwoju projektów PV dla wytwórców energii?

– W Polsce dużym ograniczeniem jest coraz mniejsza liczba wolnych mocy przyłączeniowych. Rozwiązaniem w skali kraju są – z jednej strony inwestycje w sieci elektroenergetyczne, a z drugiej – regulacje dotyczące cable pooling, czyli wykorzystania przyłącza i zabezpieczonej mocy istniejącej elektrowni wiatrowej i przyłączenie do niej fotowoltaiki (oraz odwrotnie). O ile inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne to proces wieloletni, to cable pooling umożliwa uzyskanie efektu w znacznie krótszym czasie.

Elektrownie słoneczne i wiatrowe świetnie się uzupełniają, a współdzielenie przyłącza pozwala na lepsze wykorzystanie mocy przyłączeniowej i stabilizację produkcji. Wynika to z faktu, że produkcja energii ze słońca jest największa w ciągu dnia oraz w drugim i trzecim kwartale roku, natomiast największą produkcję z elektrowni wiatrowych odnotowujemy nocami oraz w pierwszym i czwartym kwartale roku. Powinien więc być to naturalny kierunek rozwoju OZE w Polsce.

Projekt Solartechnik

Projekt Solartechnik oferuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji projektów fotowoltaicznych. Czym Wasza oferta wyróżnia się na rynku?

– Na przestrzeni kilkunastu lat realizacji projektów fotowoltaicznych w Europie, zyskaliśmy niezbędne doświadczenie, które pozwala Projekt Solartechnik być wiarygodnym wykonawcą elektrowni słonecznych. Prowadzimy dewelopment projektów OZE do etapu uzyskania pozwolenia na budowę, można nas także określać skrótem EPC (Engineering, Pro- curement, and Construction).

Zajmujemy się projektowaniem instalacji, dostawą urządzeń i finalnie ich montażem. Jesteśmy w stanie pomóc w organizacji finansowania pomostowego czy wesprzeć inwestora w pozyskaniu kredytu. Posiadamy własny dział konstrukcyjny i O&M. Skala realizacji pozwala nam na zamawianie komponentów bezpośrednio od producentów na korzystnych warunkach. Co więcej, pomagamy również w sprzedaży wytworzonej przez klienta zielonej energii.

Kto najczęściej korzysta z Waszej oferty?

– Szeroki wachlarz kompetencji Projekt Solartechnik znajduje swoje odzwierciedlenie w portfelu naszych klientów. Z powodzeniem realizujemy projekty fotowoltaiczne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i wytwórców energii. W przypadku tych drugich szczególnie istotna jest terminowość, poziom cenowy i szeroko rozumiana jakość, np. w kwestii bankowalności komponentów. Projekty często są aukcyjne, stąd ewentualne opóźnienia mogłyby spowodować usunięcie z systemu.

W przypadku przedsiębiorstw bardzo ważna jest wstępna diagnoza, dlatego dział analiz opracowuje bezpłatne audyty, które pozwalają dobrać optymalne rozwiązanie ukierunkowane na obniżenie kosztów zużycia energii, uwzględniając indywidualną sytuację danego przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się przede wszystkim w instalacjach powyżej 50 KW mocy, aż do dużych projektów kilku–kilkudziesięciu MW. Jednakże jeśli dla danego klienta najlepszym rozwiązaniem będzie mikroinstalacja – również takie inwestycje realizujemy.

Proszę podać przykład wybranej kompleksowej realizacji Projekt Solartechnik.

– Podpisaliśmy z firmą KGHM Polska Miedź umowę typu fizyczny PPA w strukturze Pay-As-Produced na zieloną energię z elektrowni słonecznej Żuki. Jest to farma z naszego portfolio, odpowiadamy bezpośrednio za całościowy proces: od wykonania projektów budowlanych, przez ich realizację, po energetyzację farmy o mocy 5,2 MW. Rynek cPPA w Polsce obecnie się kształtuje, nie ma gotowych standardów rynkowych i wzorców do szybkiego wdrażania. Wypracowanie modelu współpracy między naszymi firmami wymagało eksperckiego podejścia i zaangażowania obu stron.

Aktualnie pracujemy również nad ciekawymi projektami wykorzystującymi magazyny energii. W swoim portfolio posiadamy wiele gotowych projektów fotowoltaicznych na sprzedaż. Podmioty zainteresowane ich kupnem mogą wybierać spośród lokalizacji na terenie całej Polski i zakresu mocy – taka oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej https://projektsolartechnik.com/. Oferujemy portfolio farm zróżnicowanych wielkościowo o łącznej mocy ponad 150 MW, których stale przybywa. Największą dotychczasową transakcją Projekt Solartechnik jest sprzedaż 184 MW dla Alternus Energy Group.

Projekt Solartechnik

Jak skala działań Projekt Solartechnik przekłada się na atrakcyjność Waszej oferty?

– Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. portfel projektów Projekt Solartechnik w Polsce osiągnął 2,7 GW. Zrealizowaliśmy ponad 500 MWp farm fotowoltaicznych, a kolejne 750 MWp projektów uzyskało warunki przyłączeniowe. Od kilkunastu lat rozwijamy projekty od etapu greenfield lub skupujemy projekty OZE na różnych etapach, rozwijamy je i sprzedajemy. Dzięki połączeniu sił z firmami TDJ i Famur osiągnęliśmy niezwykłą synergię grupy kapitałowej, do której należą także Elgór+Hansen oraz Impact Power Clean Technology. W ramach grupy oferujemy stacjonarne magazyny energii, stacje transformatorowe oraz usługę regeneracji przekładni w turbinach wiatrowych. Wspólnie tworzymy niespotykaną do tej pory na rynku i komplementarną grupę, biorącą czynny udział w transformacji energetycznej.

Czy myśli Pan, że sytuacja na ryku utrzyma zainteresowanie ofertą Projekt Solartechnik?

– Jestem przekonany, że tak. I nie chodzi tylko o wzrost zainteresowania OZE wywołany koniecznością uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców źródeł energii i stabilizacji cen energii. Dynamicznie rośnie liczba firm i korporacji realizujących strategie ESG. Odpowiedzialni przedsiębiorcy widzą, że ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny są aspektami kluczowymi dla ich inwestorów, banków i pracowników. Badania pokazują, że coraz więcej decyzji zakupowych jest uwarunkowanych realizowaniem przez firmy odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Czy inwestowanie w zieloną energię utrzyma trend wzrostowy? Zdecydowanie! Zapraszamy do współpracy.

Tomasz Bodetko, dyrektor handlowy Projekt Solartechnik

t.bodetko@projektsolartechnik.com

www.projektsolartechnik.com

lub poprzez formularz

 

Projekt Solartechnik – materiał sponsorowany