Kolejni chińscy producenci modułów PV poza porozumieniem cenowym

Kolejni chińscy producenci modułów PV poza porozumieniem cenowym
Fot. August Brill, flickr cc

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska ma zdecydować czy wznowi dochodzenie ws. ewentualnego dumpingu oraz subsydiów stosowanych wobec chińskich producentów modułów fotowoltaicznych. Tymczasem Bruksela potwierdziła wykluczenie z listy firm objętych tzw. porozumieniem cenowym kolejnych producentów z Chin.

Zgodnie z restrykcjami w imporcie, które Komisja Europejska wprowadziła w 2013 r., panele chińskich producentów, których nie obejmuje porozumienie cenowe w zakresie importu paneli PV do UE, w przypadku importu na teren Wspólnoty są objęte wysokimi cłami antysubsydyjnymi i antydumpingowymi. Przeciętna wysokość ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do UE, które nie są objęte porozumieniem cenowym, wynosi 47,6%.

Teraz takim cłom będą podlegać krystaliczne panele fotowoltaiczne kolejnych producentów z Chin, którzy wcześniej podlegali zwolnieniom na podstawie porozumienia cenowego. Komisja Europejska potwierdziła usunięcie z porozumienia cenowego firm Chint Solar oraz Sunny Energy.

REKLAMA

Dochodzenie w sprawie ewentualnych naruszeń praktykowanych przez tych producentów rozpoczęto na początku września br.

REKLAMA

Chint Solar miała nie dostarczyć Brukseli obowiązkowych raportów o sprzedaży za 2013 r. i 2014 r., a także sprzedawać w Unii Europejskiej moduły fotowoltaiczne innego chińskiego producenta, który nie został objęty ulgami w imporcie do UE. Chint Solar miał także nie przedstawić KE wymaganych przez nią informacji o sprzedaży na zasadach OEM.

Z kolei Sunny Energy miał sprzedawać do Unii Europejskiej na warunkach porozumienia cenowego także inne produkty, o których nie informował unijnych urzędników. Chiński producent miał także raportować chińskim władzom celnym sprzedaż do UE modułów po cenach niższych niż wskazywał w informacjach podawanych Brukseli. Dodatkowo europejscy klienci Sunny Energy mieli płacić za kupowane panele mniej niż wynikało to z faktur. W ten sposób faktycznie kupowali panele po cenach niższych niż wyznaczona przez Brukselę minimalna cena na import chińskich paneli do UE.

W tym roku z porozumienia cenowego usunięto także Znshine, Canadian Solar, ET Solar i ReneSola. Jako powód wskazywano naruszanie zasad, którym podlega import chińskich paneli fotowoltaicznych na teren Unii Europejskiej i które umożliwiają niestosowane wysokich karnych ceł. Miało chodzić m.in. o obchodzenie restrykcji w imporcie, w tym warunku minimalnej ceny importowanych paneli, poprzez wysyłanie ich do Europy za pośrednictwem krajów trzecich, a także o błędne wypełnianie deklaracji celnych.

Już za miesiąc Komisja Europejska powinna zdecydować, czy wznowi śledztwo w sprawie ewentualnego dumpingu cenowego, który mają praktykować chińscy producenci, korzystając z ulg i subsydiów oferowanych przez chińskie władze. Jeśli śledztwo nie zostanie wznowione, wówczas wprowadzone w 2013 r. restrykcje handlowe wygasną. Jeśli natomiast śledztwo zostanie wznowione, wówczas cła będą kontynuowane przynajmniej do jego zakończenia.

gramwzielone.pl