W Polsce powstanie fabryka "superwydajnych" ogniw fotowoltaicznych

W Polsce powstanie fabryka "superwydajnych" ogniw fotowoltaicznych
Fot. CBRTP

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) we współpracy z chińskim producentem Solargiga Energy Holdings zbudują pierwszą w naszym kraju fabrykę ogniw fotowoltaicznych. CBRTP ocenia to przedsięwzięcie jako „pierwszą w Europie fabrykę superwydajnych ogniw krzemowych”.

Inwestycja zostanie zrealizowana w jednej ze specjalnych stref ekonomicznych. Przewidywana wartość inwestycji to około 120 mln zł. Zautomatyzowana fabryka wysokowydajnych ogniw krzemowych potrzebować będzie do 50 wysoko wykwalifikowanych inżynierów i pracowników technicznych.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu jest inicjatorem projektu i będzie odpowiadać za komercjalizację oraz modyfikację technologii produkcji przezroczystych elektrod wierzchnich przeznaczonych do ogniw krzemowych.

REKLAMA

Partnerem strategicznym projektu i jednocześnie odbiorcą ogniw ma być chińska firma Solargiga Energy Holdings, będąca piątym największym producentem krystalicznych ogniw fotowoltaicznych na świecie. Chińska firma produkuje płytki krzemowe oraz głównie monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne w fabrykach w Jinzhou, Xining oraz w Szanghaju. Jej wyniki finansowe za I połowę br. można znaleźć pod tym linkiem.

W fabryce, która ma powstać w naszym kraju, zostanie wykorzystana technologia opracowana przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Fot. CBRTP

Technologia znajdzie zastosowanie w ogniwach krzemowych powszechnie stosowanych i oferowanych na świecie o niskiej i średniej wydajności (15 – 18%) stanowiących 90% rynku fotowoltaiki na świecie. Innowacja przewiduje wzrost efektywności ogniwa krzemowego o minimum 2,5 punktu procentowego, co przekłada się na ich 20% wzrost wydajności. Zastosowanie innowacyjnej technologii nie wpłynie na ceny ogniw, a nawet istnieje potencjał do ich obniżenia ze względu na konkurencyjne rynkowo warunki produkcji w Polsce – zapewnia CBRTP.

Technologia bazowa modyfikacji ogniw krzemowych została udostępniona CBRTP przez Instytut Fizyki PAN w formie licencji dla jej dalszego rozwoju i wspólnego czerpania korzyści z przychodów wynikających z zastosowania jej kolejnych wersji, a opracowanych przez zespół CBRTP przy dalszym udziale merytorycznym zasobów IF PAN.

REKLAMA

Cieszymy się, że po 100 latach od wynalezienia w Polsce przez Jana Czochralskiego powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, podstawy procesu produkcji mikroprocesorów oraz ogniw słonecznych, rozwój tej technologii znów przypada w udziale Polsce. To symboliczny moment, pokazujący jak historia zatacza koło i jesteśmy dumni, że CBRTP i IF PAN są kontynuatorami myśli wielkiego Polaka wynalazcy – komentuje profesor Marek Godlewski z IF PAN.

Jak informuje CBRTP, projekt fabryki ogniw krzemowych zostanie zatwierdzony w styczniu 2016 r., a planowany termin jej oddania do użytku to koniec sierpnia 2016 r. Uruchomienie produkcji masowej ma nastąpić rok później.

W pierwszym etapie funkcjonowania zakładu CBRTP spodziewa się przychodów na poziomie 9 mln zł ze sprzedaży jedynie usług wytwarzania elektrod na ogniwach krzemowych oraz 48 mln zł ze sprzedaży monobloków krzemu monokrystalicznego (tzw. ingots).

Zarówno surowiec, jak i maszyny w fabryce będą sprowadzane z Japonii lub USA, gdzie obecnie wytwarzane są ogniwa dużej wydajności nawet 50%,  lecz stosowane głównie w przemyśle kosmicznym.

W promowanym przez nas procesie produkcji uzyskamy jakość amerykańską w cenie produktów chińskich, co zdecydowanie wzmacnia potencjał technologii w kontekście jej wprowadzania na rynek globalny – komentuje Grzegorz Putynkowski, wiceprezes CBRTP.

CBRTP zapewnia, że polska fabryka skupi się na segmencie powszechnego zastosowania innowacji w gospodarce, przede wszystkim w przemyśle energetycznym i budownictwie. Pomysłodawcy myślą także o niezwykle perspektywicznym segmencie energetyki prosumenckiej, planując rozwijanie linii produktów micro z zastosowaniem w gospodarstwach domowych.

Kilka dni temu złożono wniosek o dofinansowanie projektu badawczego w kwocie dofinansowania 5,3 mln zł przy budżecie 6,7 mln zł, którego przedmiotem jest rozwój technologii dla uzyskania parametrów umożliwiających wielkoskalową produkcję oraz jej zastosowanie w warunkach przemysłowych oraz dalszą poprawę efektywności ogniw.

CBRTP informuje, że jest na etapie rozmów z funduszami inwestycyjnymi w celu wyboru partnera dla ekspansji międzynarodowej.

gramwzielone.pl