ENGIE Zielona Energia poszukuje projektów fotowoltaicznych i wiatrowych

ENGIE Zielona Energia poszukuje projektów fotowoltaicznych i wiatrowych

Poszukujemy projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy co najmniej 30 MW z warunkami przyłączenia. Jesteśmy też zainteresowani dzierżawą gruntów pod projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o powierzchniach powyżej 40 ha.

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest polską spółką będącą częścią międzynarodowego koncernu energetycznego ENGIE (www.engie.com) działającą w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). ENGIE posiada w Polsce cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 138 MW oraz sześćdziesiąt dziewięć farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 63 MWp (www.engie-zielonaenergia.pl).

Główny cel strategiczny ENGIE to budowanie pozycji światowego lidera transformacji energetycznej, poprzez wspieranie rozwoju zero- i niskoemisyjnych technologii i rozwiązań. ENGIE jest jednym z wiodących na świecie, niezależnych przedsiębiorstw posiadających źródła wytwórcze o zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej 101 GW, z czego niemal 31% stanowi energia odnawialna (wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biomasa).

www.engie-zielonaenergia.pl

 

 

W ramach tej strategii ENGIE rozwija portfel projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych zlokalizowanych w Polsce. Prowadzi również działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu klientom B2B oraz dostępu do rynku energii dla OZE.

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą projektów fotowoltaicznych lub wiatrowych o mocy 20 MW lub więcej, skontaktuj się z nami: akwizycje@engie.com.

 

artykuł sponsorowany