REKLAMA
 
REKLAMA

Prosument lokatorski wszedł w życie. Na czym polega?

Prosument lokatorski wszedł w życie. Na czym polega?
Fot. Pixabay - cverkest

Z początkiem tego miesiąca weszły w życie zmiany w ustawie o OZE, które mają ułatwić produkcję energii mieszkańcom budynków wielorodzinnych w ramach formuły prosumenta lokatorskiego. Nowa koncepcja ma sprawić, że inwestycje w fotowoltaikę prosumencką w budynkach wielorodzinnych będą bardziej atrakcyjne, niż zapewniały to dotychczasowe przepisy. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y będą mogły teraz zarabiać na sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej.

Prosument lokatorski to koncepcja opracowana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT), której celem jest ułatwienie działalności polegającej na produkcji energii przez mieszkańców budynków wielorodzinnych. Przepisy przygotowane przez MRiT umożliwiają wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń energii elektrycznej dla części wspólnych budynków wielolokalowych.

Środki bezpośrednio na rachunek

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, a także inne podmioty, których instalacja OZE jest przyłączona za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, będą mogły od teraz otrzymywać 100 proc. wartości wprowadzonej do sieci energii na swój rachunek.

REKLAMA

Jak podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, prosument lokatorski to możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak to było to tej pory, będzie mogło zostać zmienione na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. Resort rozwoju liczy, że takie rozwiązanie będzie dużą zachętą do inwestycji w instalacje OZE na dachach budynków wielorodzinnych w całym kraju.

Resort rozwoju zakłada, że prosument lokatorski zachęci do zamontowania mikroinstalacji OZE o większej mocy niż zapotrzebowanie części wspólnej, ponieważ nie będzie ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie, jak ma to miejsce w przypadku stosowania systemu opustów.

Jak będzie rozliczany prosument lokatorski?

Rozliczenie energii wytwarzanej przez prosumenta lokatorskiego obejmie dwa etapy:

  • za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani ponosił zmiennych opłat dystrybucyjnych, ponieważ będzie ona stanowić autokonsumpcję;
  • nadwyżki godzinowe (powstające w sytuacji, w której energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) sprzedawca przeliczy na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (od 1 lipca 2024 r. – po cenie godzinowej); na koniec danego okresu rozliczeniowego środki zostaną wypłacone w 100 proc. na wskazane konto.

Środki te będzie można przeznaczyć na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej lub obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energię elektryczną, ciepło, gaz, administrację, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE. Będzie też można spożytkować je na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta lokatorskiego.

REKLAMA

Pozostałe zasady rozliczenia pozostają takie same jak zasady dotyczące innych prosumentów energii odnawialnej (prosumentów indywidualnych), określone w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Prosument lokatorski – warunki

Aby skorzystać z formuły prosumenta lokatorskiego, konieczne będzie przyłączenie instalacji za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, a także spełnienie dodatkowych warunków. Budynek musi mieć przeważającą funkcję mieszkalną, a mikroinstalacja (o maksymalnej mocy 50 kW) musi być zlokalizowana na budynku (np. na dachu, balkonie, elewacji), a nie na gruncie.  Moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem).

Resort rozwoju podkreśla, że prosumentem lokatorskim będzie można zostać niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Dzięki temu do nowego modelu rozliczeń zakwalifikują się mikroinstalacje przyłączone zarówno przed wejściem w życie przepisów, jak i później.

Aby uzyskać status prosumenta lokatorskiego, wymagane będzie złożenie wniosku do swojego sprzedawcy energii. Do czasu złożenia i realizacji wniosku zgromadzone środki w ramach depozytu prosumenckiego będą rozliczane na standardowych zasadach dla prosumentów indywidualnych. Zaproponowane przepisy zakładają, że będzie można powrócić do standardowych rozliczeń prosumenta indywidualnego.

Prosument lokatorski to jedno z wielu nowych rozwiązań dla rynku odnawialnych źródeł energii, które znalazły się w najnowszej, kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE. Więcej na temat pozostałych nowości dla rynku energetyki odnawialnej w artykule: Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona. Nie było sprzeciwu.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Czyli co, prosumentem lokatorskim będzie mogła być osoba fizyczna posiadająca lokal w danej wspólnocie i wykorzystująca prąd na prywatne potrzeby w prywatnym lokalu, czy dalej prosumentem lokatorskim będzie cała wspólnota i autokonsumpcja będzie możliwa jedynie w części wspólnej?

Katarzyna Borowiec 06-10-2023 11:36

Prosument lokatorski to nowy typ prosumenta dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Rozliczany będzie w ramach net-billingu lecz na zasadach korzystniejszych niż w przypadku prosumenta indywidualnego czy zbiorowego. Energia produkowana przez instalację PV może zaspokajać wyłącznie potrzeby wspólne. Autokonsumpcja będzie obliczana tylko dla zapotrzebowania energetycznego części wspólnych.

Czyli są równi i równiejsi. Prosument indywidualny dostanie zwrot 20% a lokatorski 100%. Kto ponosi jednostkowo większe koszty instalacji? Mieszkaniec bloku gdzie koszty rozłożą się na wszystkich mieszkańców czy prosument indywidualny który ponosi sam cały koszt? Standardowo pomoc tym którym się nie chce ponosić wysiłku. Jednocześnie to prosument indywidualny znacznie zmiejsza kary za emisję mając 100% udziału w instalacji a nie lokatorski mając jakiś tam niewielki udział. Przecież to urąga logice

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA