Status AAA: LONGi Solar kończy rok w mocnej i stabilnej kondycji finansowej

Status AAA: LONGi Solar kończy rok w mocnej i stabilnej kondycji finansowej
Fot. LONGi Solar

Dla firm zajmujących się produktami solarnymi działających na rynku europejskim kluczowym atutem stała się elastyczność finansowa. To twierdzenie jest szczególnie prawdziwe, gdyż aktualna zmienność cen wywiera nacisk na producentów paneli słonecznych i innych uczestników rynku. Mocny fundament jest ważniejszy niż kiedykolwiek dla dystrybutorów, instalatorów i EPC do utrzymania zaufania i wzajemnej współpracy. Firma Longi właśnie ogłosiła, że uzyskała status AAA w ramach oceny bankowalności PV Module Tech już po raz 15. z rzędu, dodając to do doskonałych wyników ogłoszonych w raporcie BNEF Bloomberga oraz wskaźnika Altmana. Co kryje się za tymi niezależnymi raportami i w jaki sposób pomagają one w dokonaniu oceny siły finansowej firmy?

Działając w branży produktów solarnych, trzeba mieć do dyspozycji godnych zaufania dostawców, ponieważ ich stabilność finansowa i niezawodność są kluczowym mechanizmem napędzającym sukcesy i przewidywalność własnej działalności. Oznacza to, że uczestnicy rynku produktów solarnych muszą mieć możliwość oceny ryzyka finansowego związanego z pracą z danym dostawcą lub usługodawcą. Pełny ogląd sytuacji można uzyskać na kilka sposobów.

Wyniki badań prowadzonych przez zewnętrzne organizacje dokonujące analizy stabilności finansowej firmy zajmującej się energią słoneczną

Po pierwsze, trzeba rozumieć, jakie niezależne zewnętrzne instytucje specjalizujące się w analizie sytuacji finansowej i kredytowej firm z branży solarnej są dostępne na rynku. Biorąc za przykład firmę Longi Solar, wiodącego na świecie producenta technologii solarnych, można zauważyć, że została ona poddana dokładnemu badaniu przez co najmniej trzy główne instytucje zewnętrzne, aby dowieść jej siły finansowej: Raport New Energy Finance (NEF) Bloomberga, oparty na ankiecie bankowalności modułów fotowoltaicznych oraz falowników, wskaźnik Altmana oraz raport bankowalności PV Module Tech. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Ankieta NEF Bloomberga

Ankieta bankowalności NEF Bloomberga to doroczny raport składający się z 28 odpowiedzi ankietowych z banków, funduszy, od wykonawców inżynierii fotowoltaicznej, niezależnych producentów energii i konsultantów technicznych o zasięgu globalnym, odzwierciedlających gotowość banków do udzielania kredytów terminowych na projekty fotowoltaiczne wykorzystujące określone marki modułów. Raport przygląda się wydajności producenta, sytuacji finansowej, wsparciu i serwisowi lokalnemu, gwarancjom oraz kwestiom technicznym jako kluczowym wskaźnikom. Zazwyczaj publikowany jest w połowie listopada. W 2022 roku firma Longi w ocenie BNEF Bloomberga uzyskała wynik 100 proc. bankowalności.

Wszyscy respondenci docenili bankowalność firmy oraz jej niezawodność. W przypadku deweloperów, inwestorów oraz właścicieli aktywów, do oceny bankowalności producenta służy szereg wskaźników, z których najistotniejsze to zainstalowana moc i stabilność finansowa. Jeżeli chodzi o zainstalowaną moc, baza danych aktywów odnawialnych BNEF, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące ponad 40 000 modułów fotowoltaicznych, śledzi marki modułów stosowanych w finansowanych projektach. Firma Longi posiada największą moc modułów w projektach finansowanych z pożyczek terminowych od 2020 r., w 2022 r. osiągając wynik 4,7 GW.

Wskaźnik Altmana

Wskaźnik Altmana traktuje kondycję finansową producenta jako ważny czynnik dla banków przy ocenie stabilności finansowej producentów. Składa się on z wzoru, który jest w stanie przewidzieć bankructwo, niewypłacalność przedsiębiorstwa i stan trudnej sytuacji finansowej. Koncentruje się na rentowności, płynności, dźwigni finansowej, aktywności i wypłacalności, aby dostarczyć dość kompleksowy obraz tego, czy firma zbankrutuje w ciągu najbliższych dwóch lat.

Uzyskana ocena jest powszechnie akceptowana przez społeczność finansową, w tym audytorów i księgowych. Często stanowi także część systemów baz danych wykorzystywanych do oceny kredytów. Wzór pochodzi z lat 60. XX wieku i został opublikowany przez Edwarda L. Altmana, pełniącego wówczas rolę adiunkta w Katedrze Finansów na New York University. W 2023 roku firma Longi osiągnęła wskaźnik Altmana na poziomie 4,3, co umiejscawia ją w najlepszej z dostępnych kategorii, zwanej „Strefą bezpieczną”, co podkreśla jej stabilność finansową.

Raport bankowalności PV Module Tech

Innym, uznanym narzędziem do oceny sytuacji finansowej jest kwartalny raport z oceny bankowalności PV Module Tech, publikowany przez PV Tech Research oraz Solar Media Market Research.

Uznaje się, że zapewnia on kompleksowe zrozumienie, ranking i analizę porównawczą statusu bankowalności wiodących światowych dostawców modułów fotowoltaicznych, a także obiektów komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Raport zawiera kluczowe wskaźniki finansowe i produkcyjne dla wiodących dostawców modułów, historycznie według roku od 2013 r. i według kwartału od IV kwartału 2015 r. Raport jest również uważany za niezbędne narzędzie dla wszystkich globalnych inwestorów, deweloperów, EPC i właścicieli aktywów, gdzie wybór dostawcy modułów ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności, niezawodności i długoterminowych zwrotów z inwestycji. W związku z tym można go również uznać za ważny punkt odniesienia, niezależnie od tego, czy firmy uczestniczą w rankingu, czy nie.

Instytut badawczy analizuje wiodących światowych dostawców modułów pod względem technologii i wskaźników siły finansowej i przekłada je na kwartalne oceny bankowalności, od AAA (najwyższa) do C (najniższa, najwyższe ryzyko). Zapewnia również analizę technologii według dostawcy modułów, która obejmuje wewnętrzną efektywną wydajność według regionu/technologii, globalną podaż modułów według regionu końcowego, wewnętrzny plan działań technologicznych dla typów modułów o wysokiej wydajności, nakłady inwestycyjne według segmentu łańcucha wartości, wydatki na badania i rozwój i inne.

Firma Longi ogłosiła niedawno, że utrzymała rating AAA w najnowszym raporcie bankowalności PV Module Tech za trzeci kwartał 2023 r., podkreślając dalsze konsekwentne wyniki firmy i stabilność finansową. To już 15. z rzędu rating firmy Longi na poziomie AAA, co świadczy o powszechnym zaufaniu do ogólnej siły firmy ze strony międzynarodowych rynków finansowych, instytucji zewnętrznych i ogólnie branży fotowoltaicznej.

Przegląd i ocena wyników finansowych firmy

Aby lepiej zrozumieć wyniki firmy, można przejrzeć i ocenić kluczowe dane i wskaźniki finansowe, takie jak wzrost przychodów i zysków, marża zysku, zwrot z kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego i wskaźnik płynności bieżącej. Sprawozdania finansowe wielu firm, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, można znaleźć na ich stronach internetowych poświęconych relacjom inwestorskim. Jest to szczególnie ważne w przypadku spółek notowanych na giełdzie, które również publikują raporty roczne i kwartalne służące za podstawę wyceny.

W przypadku Longi firma od kilku lat znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, ze stałymi wzrostami przychodów, zysków, ale także zdolności produkcyjnych i spedycyjnych. Firma Longi odnotowała mocną pierwszą połowę 2023 r., a niedawno ogłosiła, że drugi kwartał 2023 r. był najlepszy w historii firmy, przynosząc zysk netto w wysokości ponad 0,7 mld euro (5,5 mld CNY)*.

Ponadto firma jest numerem jeden wśród firm zajmujących się energią słoneczną pod względem produkcji i dostaw modułów i płytek od 2020 r. i prognozuje 130 GW mocy produkcyjnej modułów w 2023 r. 30 GW będzie pochodzić z serii modułów premium Hi-MO X6 back-contact.

W niektórych przypadkach dostęp do informacji finansowych firmy online może być niemożliwy. Zdarza się tak szczególnie w przypadku firm znajdujących się w rękach prywatnych. Wówczas warto przyjrzeć się danym alternatywnym, takim jak poziom współpracy z dostawcami, oceny klientów, bieżące projekty, plany kontynuacji działalności lub aktywność reklamowo-marketingowa. Wyszukiwanie informacji prawnych lub artykułów medialnych na temat firmy to również dobry sposób na poznanie jej reputacji i bieżącej działalności, poziomu zaufania i rozpoznawalności publicznej.

Ostatecznie to nie jeden wskaźnik, ale szereg właściwych wskaźników, zapewnia jasne zrozumienie sytuacji finansowej i kondycji firmy.

 

LONGi Solar – materiał sponsorowany