Udział PV w konsumpcji energii w UE wzrósł do 4 proc.

Udział PV w konsumpcji energii w UE wzrósł do 4 proc.
Fot. Activ Solar

Jak informuje europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe, dzięki zainstalowaniu w 2015 r. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 8 GW, całkowity potencjał fotowoltaiki w Unii Europejskiej wzrósł na koniec ubiegłego roku do 96,8 GW, a udział PV w unijnym miksie energetycznym sięgnął w ubiegłym roku niemal 4 proc.

Dane z europejskiego rynku fotowoltaicznego pokazują, że obecnie wzrost potencjału PV w Europie zależy głównie od trzech państw. W ubiegłym roku aż za 75 proc. nowych instalacji PV na Starym Kontynencie odpowiadały tylko 3 kraje – Wielka Brytania, Niemcy i Francja.

W tym roku europejski potencjał fotowoltaiki powinien sięgnąć 100 GW, chociaż moc nowych instalacji może być mniejsza niż w 2015 r. – głównie ze względu na niekorzystne zmiany w systemie wsparcia dla PV, które wprowadził ubiegłoroczny europejski lider w zakresie zainstalowanego potencjału PV (3,7 GW), czyli Wielka Brytania. Nie zanosi się także na znaczący wzrost potencjału nowych instalacji w Niemczech, gdzie znajduje się ok. 40 proc. wszystkich mocy PV w Europie. 

REKLAMA

Europejskim liderem pod względem udziału energii z fotowoltaiki w krajowym miksie energetycznym w ubiegłym roku okazały się Włochu, gdzie PV pokryło ok. 8 proc. zapotrzebowania na energię. W przypadku Grecji i Niemiec udział ten wyniósł powyżej 7 proc. Powyżej średniej znalazła się także Bułgaria, w której udział PV miał w miksie energetycznym ok. 4-procentowy udział.

REKLAMA

Około 3-3,5 proc. energii z fotowoltaiki skonsumowali w 2015 r. mieszkańcy Belgii, Czech, Hiszpanii i Rumuni, a ok. 2-2,5 proc. – mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Słowenii, Danii, Malty i Słowacji. 

Wzrost europejskiego potencjału fotowoltaicznego w kolejnych latach nie powinien bazować – tak bardzo jak w ostatnich latach – na dużych, naziemnych farmach PV, ale na rozwoju mniejszych, dachowych instalacji PV, z których część energii jest konsumowana na miejscu przez ich właścicieli. Jenny Chase z Bloomberg New Energy Finance stwierdziła podczas ostatniej konferencji SolarPower Europe, że tego rodzaju projekty w Europie są „martwe”.

Jak komentował ostatnio James Watson, CEO SolarPower Europe, wyzwaniem jest teraz, jak w szybki sposób przejść od rynku, który rósł dzięki wysokim stawkom taryf gwarantowanych, do ryku opartego na prosumentach i autokonsumpcji.

Pewną szansę dla dużych farm PV w Europie tworzą wdrażane przez kolejne kraje systemy aukcyjne – o ile osobna pula potencjału jest dedykowana fotowoltaice i nie musi ona bezpośrednio konkurować z projektami wiatrowymi czy biomasowymi. Przeprowadzone w ubiegłym roku w Niemczech pilotażowe aukcje pokazują, że deweloperzy farm fotowoltaicznych są w stanie oferować cenę za energię z takich instalacji za ok. 80 euro/MWh.

gramwzielone.pl