Columbus: 34 tys. instalacji fotowoltaicznych do 2020

Columbus: 34 tys. instalacji fotowoltaicznych do 2020
Fot. Columbus Energy

Columbus Energy S.A. dokonał aktualizacji strategii rozwoju na lata 2016-2020 i przedstawiła nowe prognozy finansowe. Do końca 2020 r. spółka zamierza zrealizować łącznie 34 tys. instalacji fotowoltaicznych, a ponadto zamierza poszerzyć swoją ofertę o produkt związany z termomodernizacją.

Columbus tłumaczy, że zmiana wynika przede wszystkim z „wejścia przez spółkę w decydujący etap negocjacji z instytucjami finansowymi oraz pozytywnej weryfikacji wskaźników sprzedażowych nowego produktu”.

W grudniu 2016 r. Columbus podpisał list intencyjny z Nest Bank S.A. oraz ze spółką zależną Columbus Energy Finanse Sp. z o.o., który ma stanowić rozpoczęcie prac zmierzających do zawarcia umowy o współpracy w zakresie zarówno odkupu wierzytelności klientów z tytułu sprzedanych „Abonamentów na Słońce”, jak i ich bezpośredniego finansowania.

REKLAMA

Columbus informował, że udostępnione przez ten bank finansowanie ma pozwolić Columbus Energy na montaż 10 tys. instalacji fotowoltaicznych rocznie i generowanie przychodów na poziomie 200 mln zł.

Spółka informuje teraz, że przesunęła realizację „masowego” montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego na 2017 r. oraz wprowadzi do swojej oferty dla klientów indywidualnych nowy produkt o nazwie „Termomodernizacja wraz z finansowaniem”.

Zarząd Columbus Energy S.A. podaje, że chce zbudować potencjał sprzedażowy oraz zasobów niezbędnych do realizacji 10 tys. instalacji fotowoltaicznych rocznie i osiągniecia ponad 55 mln zł zysku netto w 2019 r. oraz 70 mln zł zysku netto w 2020 r.

REKLAMA

Do 2020 r. spółka planuje sprzedać i zamontować w ramach oferty „Abonament na słońce” w latach 2016-2020 ponad 34 tys., a do 2022 r. ponad 60 tys. instalacji fotowoltaicznych. Taka skala instalacji ma pozwolić spółce w generowaniu od 2020 r. zysku netto w wysokości 70 mln zł rocznie.

Wcześniej spółka podawała, że w okresie do 2022 r. planuje montażu 50 tys. systemów fotowoltaicznych.

Rynek konsumencki odpowiedział bardzo pozytywnie na propozycję montażu instalacji fotowoltaicznych w abonamencie, szczególnie po modyfikacji oferty produktowej z października ub. roku. Aktualnie spółka będzie mocno inwestować w poszerzanie zasobów sprzedażowych oraz pracować nad wizerunkiem i rozpoznawalnością marki Columbus Energy. Dzięki podpisaniu listu intencyjnego z Nest Bank S.A. wierzymy, że jest bardzo blisko, aby rozpocząć masowy montaż instalacji i pracować już tylko nad skalą biznesu. Założenia strategii są realne, a wszystko będzie zależeć od determinacji zespołu, efektywności skalowania biznesu, skutecznej sekurytyzacji należności oraz wdrażania nowych i coraz lepszych instrumentów finansowych – mówi Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy S.A.

W ramach oferty „Abonament na Słońce” klienci Columbus Energy S.A. będą mogli spłacać inwestycję w instalację fotowoltaiczną w formie comiesięcznych opłat sięgających 119 zł w przypadku instalacji o mocy 2,6 kWp. Do tego zostanie doliczona jednorazowa opłata instalacyjna w wysokości 1900 zł. W przypadku instalacji o mocy 3,9 kWp lub 6 kWp miesięczny abonament ma wynosić odpowiednio 169 zł lub 259 zł, przy jednakowej opłacie instalacyjnej w wysokości 1900 zł.

Spółka podawała w raporcie za III kwartał 2016 r., że podpisuje obecnie miesięcznie około 200 umów abonamentowych, a w celu pozyskania środków na realizację kolejnych umów ma posłużyć się finansowaniem pomostowym w formie emisji akcji na kwotę do 10,5 mln zł. Realizacja emisji miałaby się odbyć do końca br.

Przychody netto Columbus Energy w III kwartale wyniosły 2,426 mln zł, a w okresie od stycznia do końca września 2016 r. – 4,92 mln zł. Koszty z działalności operacyjnej wyniosły natomiast odpowiednio 2,341 mln zł i 4,712 mln zł. Natomiast zysk netto w ostatnim kwartale wyniósł 25,7 tys. zł, a w pierwszych trzech kwartałach br. – 80,25 tys. zł.

red. gramwzielone.pl