Gminy z Podlasia z dotacjami na kolektory i fotowoltaikę

Gminy z Podlasia z dotacjami na kolektory i fotowoltaikę
Fot. Michael Kleber, flickr cc

Gminy z woj. podlaskiego otrzymają unijne dotacje na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Łączna wartość dotacji wynosi ponad 70 mln zł. W trakcie oceny są wnioski o dotacje na kolejne instalacje OZE, w tym realizowane z myślą o produkcji energii na potrzeby własne.

W odpowiedzi na nabór zorganizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, wpłynęło ponad 360 wniosków o dofinansowanie. Wnioskodawcami mogły być m.in. samorządy, przedsiębiorcy, producenci rolni i grupy producenckie, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także organizacje pozarządowe.

Na pierwszej liście beneficjentów znalazły się 62 inwestycje podlaskich samorządów. Ich łączna wartość to 109,2 mln zł, a dofinansowanie z RPO dla Podlasia wynosi 70,3 mln zł.

REKLAMA

Największe dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkańców trafi do gminy Mońki (1,59 mln zł), gminy Czeremcha (1,55 mln zł), ale też do Zambrowa (1,49 mln zł) i Augustowa (1,47 mln zł).

Umowy ze wszystkimi beneficjentami powinny zostać podpisane do końca listopada, jednak to nie koniec unijnych dotacji na OZE w woj. podlaskim.

Zarząd Województwa Podlaskiego dodaje, że pozostałe projekty są nadal oceniane, a kolejne wyniki będą znane w grudniu br. – w przypadku projektów zakładających budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw, a następnie w marcu 2018 roku – w tym przypadku chodzi o projekty obejmujące wykorzystanie OZE na własne potrzeby.

REKLAMA

Budżet ostatniego konkursu w ramach działania 5.1 z RPO dla Podlasia to 100 mln zł, z czego na projekty dotyczące energetyki słonecznej przewidziano 20 mln zł, na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł, a na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw przewidziano 50 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

W czerwcu 2016 roku Zarząd Województwa Podlaskiego  anulował kolejny konkurs w ramach działania 5.1., co tłumaczono „niepewnością prawną” związaną z trwającymi wówczas pracami nad nowelizacją ustawy o OZE, która ostatecznie weszła w życie 1 lipca 2016 r. i która wprowadziła nowe zasady rozliczeń producentów energii odnawialnej.

We wcześniejszym naborze w ramach działania 5.1., który był prowadzony w grudniu 2015 r., dofinansowanie przyznano na 6 projektów, których całkowity koszt oszacowano na 28,75 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 12,732 mln zł. Przyznane dofinansowanie stanowiło w przypadku poszczególnych projektów od 55 proc. do 65 proc. kosztów kwalifikowanych.

Unijne fundusze przyznano m.in. na budowę elektrowni fotowoltaicznych przez spółki Fotowoltaika Podlasie oraz Coral, na instalację fotowoltaiczną na dachu budynku produkcyjnego firmy Abies w Mieczach, a także na budowę systemów PV w gminach Puńsk i Szypliszki przez firmę PV Energia Szypliszki.

red. gramwzielone.pl