Deweloperzy PV na Podlasiu dostali dotacje na 58 mln zł

Deweloperzy PV na Podlasiu dostali dotacje na 58 mln zł
Fot. Conergy

Unijne dotacje na inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne w woj. podlaskim to efekt rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jakie instalacje powstaną dzięki unijnemu dofinansowaniu?

Wartość wszystkich dofinansowanych projektów to 150,6 mln zł. Zarząd Województwa postanowił zwiększyć budżet przewidziany na ich wsparcie z 50 mln do 58,4 mln zł. Tym samym dofinansowanie otrzymają wszystkie projekty, które spełniły kryteria konkursu i otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Na liście znalazło się 27 inwestycji polegających na budowie elektrowni fotowoltaicznych. W większości chodzi o projekty o jednostkowej mocy zbliżonej do 1 MW. Maksymalna moc instalacji dopuszczonych do udziału w konkursie mogła wynieść 2 MW.

REKLAMA

Dofinansowanie otrzymają firmy: Sun Source (farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w miejscowości Wizna), Solareco (farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w miejscowości Lewkowo), Słoneczne Podlasie (farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w miejscowości Wizna), MM Solar (farma fotowoltaiczna o mocy 0,98MW w Mątwicy), Prowolt (instalacja fotowoltaiczna w Klimkowiczach), Standard (farma fotowoltaiczna o mocy 0,999 MW), Future Energy (farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW w miejscowości Lewkowo Stare), Enga (farma fotowoltaiczna w Augustowie), Foto-Farma (elektrownia PV w gminie Milejczyce), Renoma (dwa projekty dot. elektrowni PV z magazynem energii w Wiźnie), EPV Lewkowo 1 (elektrownia fotowoltaiczna w Lewkowie), EPV Lewkowo 2 (elektrownia fotowoltaiczna w Lewkowie), EPV Milejczyce 1 (elektrownia fotowoltaiczna w Milejczycach), Zielona Energia Pokaniewo (elektrownia fotowoltaiczna w Pokaniewie), Agra, PV Energia Sumowo, Coral (instalacja fotowoltaiczna o mocy do 100 kW), Elektrownia Słoneczna Kapice (instalacja w Kapicach), Marand (elektrownia fotowoltaiczna w Kobylinie), Kazbud SMG (elektrownia fotowoltaiczna w Suwałkach), Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Leśniara (farma fotowoltaiczna o mocy 1,99 MW), PV Kolno (elektrownia fotowoltaiczna w Kolnie), PV Kolno II (elektrownia fotowoltaiczna w Kolnie),  Marand (elektrownia fotowoltaiczna w Rychtynie), a także PV Łomża (elektrownia fotowoltaiczna w Łomży).

REKLAMA

Ostatnio, w terminie do 28 lutego br., w ramach podlaskiego RPO prowadzono inny nabór wniosków w ramach działania 5.1, który dotyczył budowy i modernizacji sieci dystrybucyjnych w celu wytwarzania energii z OZE. Budżet konkursu określono na 30 mln zł. Nie wpłynął jednak żaden wniosek o dofinansowanie.

Natomiast w sierpniu br. planuje się organizację naboru wniosków w konkursie z działania 5.3.1 dotyczącym głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego. Do podziału będzie 20 mln zł.

Na razie w ramach RPO dla Podlasia na ten rok nie przewiduje się innych konkursów, w ramach których można pozyskać dotacje na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

W październiku ubiegłego roku podano wyniki konkursu z działania 5.1, ale w części dotyczącej projektów polegających na montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców podlaskich gmin. Wówczas, do dofinansowania skierowane zostały 62 inwestycje. Więcej na ten temat w artykule: Gminy z Podlasia z dotacjami na kolektory i fotowoltaikę.

red. gramwzielone.pl