Spółka z GPW sprzedała Chińczykom udziały w farmie wiatrowej w Bułgarii

Spółka z GPW sprzedała Chińczykom udziały w farmie wiatrowej w Bułgarii
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Holding inwestycyjny Global Energy SA zakończył 2013 rok z zyskiem netto na poziomie 13,1 mln zł, natomiast już w pierwszym kwartale 2014 roku sprzedaje wszystkie udziały w bułgarskiej spółce New Vision Management za 8,9 mln zł.

W dniu 26 marca członek Rady Nadzorczej holdingu otrzymał w Szanghaju podpisaną przez IBG Consulting CO.,LTD z siedzibą w Chinach(Szanghaj) umowę nabycia od Global Energy 2.550 akcji reprezentujących 50 proc. kapitału zakładowego Spółki New Vision Management AD z siedzibą w Sofii. Akcje bułgarskiego podmiotu w bilansie Global Energy za 2013 rok zostały wycenione na 7.506.942,97 zł. Jednak chiński nabywca zapłacił za te akcje więcej o 1.393.057,03 zł. Środki z tej transakcji warszawska spółka otrzyma po 60 dniach od daty zawarcia umowy.

– Powyższa transakcja jest efektem pozytywnego wyniku procesu due diligence dot. przejęcia przez chińczyków pełnej kontroli nad projektem parku wiatrowego „Markova Mogila” zlokalizowanego w miejscowości Cherven Briag w Bułgarii. Negocjacje trwały od grudnia ubiegłego roku – mówi Artur Staykov, prezes Global Energy SA.

REKLAMA
REKLAMA

Realizacja tej transakcji oznacza, że Global Energy zbyła w całości posiadane wcześniej akcje New Vision Management. W lipcu 2013 roku Spółka sprzedała 50 proc. udziałów w New Vision Management AD funduszowi BRESSINGTON LIMITED z siedzibą w Hong Kongu za 10 mln zł odnotowując zysk sięgający  2,5 mln zł. 

– Decyzja o sprzedaży udziałów w projekcie OZE podyktowana była pogarszającą się sytuacją sektora odnawialnych źródeł energii. Bułgarski rząd po protestach obywateli, kilkukrotnie obniżył ceny energii kosztem zysków dystrybutorów, a także wprowadził 20-procentowy podatek od przychodów producentów energii – tłumaczy Artur Staykov, prezes Global Energy SA.

W ostatnim kwartale 2013 roku zarząd Global Energy nakreślił nowy kierunek rozwoju zakładający rozszerzenie zakresu działalności Spółki oparte na wykorzystaniu dostępnych na rynku międzynarodowym instrumentów finansowych, dźwigni finansowych oraz inwestycji na rynkach „frontierowych”.
               
– Celem dywersyfikacji źródeł przychodów zmniejszamy udział projektów odnawialnych źródeł energii w naszym portfelu inwestycyjnym. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji spółki New Vision Management przeznaczymy na realizację transakcji związanych z instrumentami rynku pieniężnego, dłużnego, CFD oraz derywatami. W obszarze naszego zainteresowania są akcje spółek publicznych notowanych na giełdach w kraju i zagranicą – dodaje Artur Staykov, prezes Global Energy SA.

materiał prasowy