USA: drastyczny spadek nowych inwestycji wiatrowych w 2013 r.

USA: drastyczny spadek nowych inwestycji wiatrowych w 2013 r.
Nordex press

{więcej}Łączny potencjał farm wiatrowych oddanych do użytku w USA w ubiegłym roku był niższy aż o 92% w porównaniu z danymi z 2012 r. 

Jak wynika z danych przedstawionych przez amerykańskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej (American Wind Energy Association – AWEA), w ubiegłym roku w USA uruchomiono 1,087 GW farm wiatrowych. W 2012 r. było to natomiast 13,131 GW. 

Duży spadek nowych inwestycji wiatrowych w USA to efekt wygaśnięcia ulg podatkowych dla inwestorów z branży wiatrowej obowiązujących w ramach tzw. production tax credit (PTC), które amerykański rząd zaoferował w celu napędzenia inwestycji w gospodarce USA po rozpoczęciu się kryzysu finansowego. 

REKLAMA

Ulgi w ramach PTC były stosowane do końca 2012 r., dlatego wielu inwestorów spieszyło się z uruchomieniem swoich farm wiatrowych jeszcze w czasie ich obowiązywania. Stąd duża liczba inwestycji w 2012 r. 

REKLAMA

Co prawda władze USA w ostatniej chwili – w styczniu 2013 r. – zdecydowały się na przedłużenie ulg w ramach mechanizmu PTC, jednak niska elastyczność branży wiatrowej chrakteryzującej się długim procesem inwestycyjnym nie pozwoliła na szybkie wznowienie dynamiki oddawania do użytku nowych elektrowni wiatrowych. 

Jak informuje EWEA, na koniec 2013 r. w fazie budowy było ponad 100 projektów o łącznej mocy ponad 12 GW. To powinno przełożyć się na większą liczbę nowych farm wiatrowych oddawanych do użytku w tym roku. 

W sumie w USA na koniec 2013 r. działało już ponad 61 GW farm wiatrowych. Na potencjał ten składało się 46,1 tys. turbin wiatrowych. Udział energetyki wiatrowej w amerykańskim miksie energetycznym w ubieglym roku wyniósł ok. 4%, a elektrownie wiatrowe w USA wyprodukowały w 2013 r. wolumen energii wystarczający do zaspokojenia potrzeb na energię dla ok. 15,5 mln amerykańskich gospodarstw domowych – informuje AWEA.

gramwzielone.pl