Duży wzrost przychodów Polenergii dzięki farmom wiatrowym

Duży wzrost przychodów Polenergii dzięki farmom wiatrowym
Polenergia

W pierwszej połowie 2022 roku Polenergia wypracowała znacznie wyższe przychody niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka odnotowała jednocześnie wyraźnie niższy zysk. Korzystnie na wyniki Polenergii w pierwszych miesiącach tego roku wpłynęła praca jej farm wiatrowych. Negatywny wpływ miała natomiast działalność w obszarze gazu.

Z przedstawionych dzisiaj wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku wynika, że Polenergia w tym czasie miała 3,81 mld zł przychodów wobec przychodów na poziomie 1,21 mld zł przed rokiem.

Było to spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmentach obrotu i sprzedaży (+2,53 mld zł) oraz lądowych farm wiatrowych (+95,1 mln zł), skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (-51,6 mln zł).

REKLAMA

Jednocześnie grupa energetyczna wypracowała w pierwszych sześciu miesiącach tego roku znacznie mniejszy zysk niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk netto wyniósł 138,8 mln zł wobec zysku na poziomie 279,9 mln zł przed rokiem.

Skorygowana EBITDA za pierwsze półrocze 2022 roku osiągnęła ponad 211 mln zł, a skorygowany zysk netto przekroczył 119 mln zł.

Na rekordowe przychody Polenergii większy wpływ miały efekty działalności w pierwszym kwartale, kiedy sprzedaż spółki wyniosła 2,47 mld zł, a zysk netto sięgnął 109,6 mln zł.

Wzrost produkcji energii wiatrowej

W komentarzu na temat wyników spółki za pierwsze półrocze 2022 roku Polenergia podkreśla pozytywny wpływ działalności związanej z produkcją energii wiatrowej.

Produkcja netto zielonej energii z lądowych farm wiatrowych Polenergii od stycznia do czerwca 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom 431 GWh. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku oznacza to wzrost aż o 35 proc.

Produktywność netto farm wiatrowych Polenergii cały czas utrzymuje się powyżej średniej rynkowej, wynoszącej obecnie ponad 34 proc. Liderem grupy jest farma wiatrowa Mycielin, której produktywność w tym półroczu wyniosła 40 proc. Niewiele niższy wynik, na poziomie 38 proc., odnotowała FW Gawłowice, natomiast FW Rajgród, FW Skurpie oraz FW Szymankowo uzyskały produktywność na poziomie 36 proc.

Segment lądowych farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2022 roku zanotował wynik EBITDA wyższy o 88 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale wzrost EBITDA względem analogicznego okresu w roku 2021 wyniósł 39 mln zł.

Jak tłumaczy Polenergia, wzrost wyników jest głównie konsekwencją uruchomienia w drugiej połowie 2021 roku farmy wiatrowej Szymankowo, korzystniejszych warunków wietrznych, które wprost przełożyły się na wyższy wolumen produkcji pozostałych farm wiatrowych w eksploatacji, oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie segmentu, a także rozpoczęcia fazy rozruchu projektów FW Dębsk oraz FW Kostomłoty, co zostało częściowo skompensowane przez nieznacznie wyższe koszty operacyjne farm wiatrowych.

Fotowoltaika na plusie

Wyższy niż przed rokiem był także wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki – o 5,6 mln zł – co miało być zasługą uruchomienia w Sulechowie w województwie lubuskim dwóch nowych projektów o łącznej mocy 22 MWp oraz lepszych wyników parku solarnego Sulechów I. Przychody wygenerowane w ramach tego projektu były wyższe aż o 87 proc. w porównaniu z przychodami z pierwszego półrocza ubiegłego roku.

Jak tłumaczy Polenergia, było to spowodowane większym nasłonecznieniem oraz sprzedażą części energii wyprodukowanej poza systemem wsparcia po wyższych cenach rynkowych.

Gaz na minusie

REKLAMA

Wyniki Polenergii byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie segment związany z gazem. W pierwszym półroczu 2022 roku wynik EBITDA segmentu gazu i czystych paliw zanotował spadek o 60,5 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale spadek wyniósł 53,7 mln zł.

Jak tłumaczy Polenergia, była to konsekwencja niższego wyniku wynikającego z optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, niższej marży na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 oraz niższych przychodów z rynku mocy.

Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży wyniosła 51,4 proc. i była o 3,3 p.p. niższa od marży rozpoznanej przed rokiem. W drugim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 45,1 proc. i była o 16,7 p.p. niższa od marży rozpoznanej po sześciu miesiącach ubiegłego roku.

Wkrótce nowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku moc farm wiatrowych i fotowoltaicznych Polenergii wzrosła do 318 MW. Grupa obecnie buduje i rozwija na lądzie odnawialne źródła energii o łącznej mocy 267 MW.

Do końca zbliżają się prace na FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą w historii Polenergii inwestycją OZE. Wykonano fundamenty, place manewrowe i drogi do wszystkich 55 turbin. Zakończono realizację linii wysokiego napięcia, linii średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej. Zmontowane i zenergetyzowane zostały wszystkie turbiny. Trwa ruch próbny poszczególnych turbin. Budowa farmy powinna zostać zakończona w czwartym kwartale 2022 roku.

Ponadto w portfelu rozwojowym Polenergii znajdują się projekty fotowoltaiczne oraz wiatrowe w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 843 MW.

Na zlokalizowanej na Dolnym Śląsku farmie wiatrowej Kostomłoty o mocy 27 MW zakończyły się główne prace budowlane. Wykonano fundamenty, place manewrowe i drogi do wszystkich 9 turbin. Zakończono realizację linii wysokiego napięcia, linii średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej. Zmontowane i zenergetyzowane zostały wszystkie turbiny. Trwa ruch próbny poszczególnych turbin. Budowa farmy powinna zostać zakończona jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

Ponadto projekty FW Piekło o mocy 13 MW oraz FW Grabowo o mocy 44 MW realizowane mają być zgodnie z harmonogramem.

W trzecim kwartale tego roku Polenergia planuje także uruchomienie elektrowni fotowoltaicznych w ramach projektu Buk o łącznej mocy blisko 7 MWp. Do budowy przygotowywane są dwa projekty fotowoltaiczne Świebodzin I oraz Strzelino o łącznej mocy 56 MWp, które uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE przeprowadzonej w grudniu 2021 roku.

W zakresie inwestycji w morskie farmy wiatrowe, realizowanych w ramach joint venture z norweskim Equinorem, spółka MFW Bałtyk II jest na etapie wniosku notyfikacyjnego złożonego do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pora na wodór

Polenergia szykuje także inwestycje w obszarze czystego wodoru. Spółka zgłosiła w konkursie na inwestycje z obszaru technologii i systemów wodorowych projekt produkcji i magazynowania wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy wody z udziałem własnej energii odnawialnej  o mocy 100 MW. Po weryfikacji formalnej i ocenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra Klimatu i Środowiska projekt został zatwierdzony do dalszej realizacji. Ministerstwo Klimatu po akceptacji UOKiK zgłosiło go w ramach tzw. fali RHATL (Regional Hubs and their Links) do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ponadto Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przygotowuje się do produkcji odnawialnego wodoru i do współspalania gazu ziemnego z wodorem oraz aktywnie bierze udział w tworzeniu i rozwijaniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Dwie turbiny gazowe w ENS o mocy 40 MW każda zostały pod koniec 2021 roku częściowo zmodernizowane i przygotowane do współspalania do 10 proc. wodoru z gazem ziemnym.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.