VSB uruchamia farmę wiatrową Baranów-Rychtal o mocy 42,6 MW

VSB uruchamia farmę wiatrową Baranów-Rychtal o mocy 42,6 MW
Grupa VSB

Grupa VSB, wiodąca spółka w sektorze energii odnawialnych, ogłosiła pomyślne oddanie do użytkowania i pełną sprawność eksploatacyjną farmy wiatrowej Baranów-Rychtal. Dzięki zainstalowanej mocy 42,6 MW 11 turbin wiatrowych generuje przyjazną dla środowiska energię wystarczającą do zaspokojenia potrzeb około 36 tys. gospodarstw domowych rocznie.

Polska ustanowiła ambitne cele w dziedzinie energii odnawialnej: nasz kraj planuje pokryć ponad połowę swojego zapotrzebowania na energię bez emisji do 2040 roku. Farma wiatrowa Baranów-Rychtal, wybudowana i zarządzana przez VSB Energie Odnawialne Polska, spółkę zależną Grupy VSB, wnosi swój wkład w transformację energetyczną i jest pozytywnym znakiem dla środowiska i regionu.

Farma wiatrowa Baranów-Rychtal składa się z dziesięciu turbin Nordex N131 3,9 MW i jednej turbiny Nordex N117 3,6 MW, które generują przyjazną dla środowiska energię elektryczną i zasilają sieć Grupy Energa, jednego z największych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. Energia z odnawialnego źródła dostarczana przez farmę wiatrową może zasilić około 36 tys. gospodarstw domowych. Pozwoli to uniknąć emisji CO2 na poziomie niemal 45 tys. ton rocznie w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Oddanie do użytkowania farmy wiatrowej Baranów-Rychtal to ważny krok na drodze rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy przyczynić się do tej zmiany dzięki udanej pracy naszego wspaniałego zespołu w Polsce – powiedział Felix Grolman, CEO Grupy VSB.

 

Składamy serdeczne podziękowania naszemu zespołowi w Polsce, naszym drogim partnerom, wykonawcom, wspierającej nas lokalnej społeczności oraz władzom gmin Baranów i Rychtal, powiatu kępińskiego i Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ich nieustanne wsparcie i współpraca miały kluczowe znaczenie dla pomyślnej budowy i uruchomienia tej farmy wiatrowej – dodaje Hubert Kowalski, Dyrektor Zarządzający VSB Energie Odnawialne Polska.

Pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Baranów-Rychtal w powiecie kępińskim wydano pod koniec 2019 roku, a następnie oferta farmy odniosła sukces na aukcji OZE w 2020 roku.

O Grupie VSB

VSB, z siedzibą w Dreźnie (Niemcy), jest jednym z wiodących w Europie pionowo zintegrowanych deweloperów w dziedzinie energii odnawialnych. Głównym obszarem działalności firmy jest rozwój projektów lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, ich zarządzanie operacyjne oraz eksploatacja własnych aktywów jako rosnącego, niezależnego producenta energii. VSB prowadzi działalność w dziewięciu krajach europejskich, a jej projekty w przygotowaniu pozwolą uzyskać ponad 13 GW mocy. Od 1996 roku VSB oddała do użytku ponad 700 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej około 1,3 GW. VSB świadczy również usługi dla istniejących instalacji o wartości około 1,4 GW. Wraz ze spółkami stowarzyszonymi Grupa zatrudnia ponad 450 osób.

Dalsze informacje: www.vsb.energy.

 

artykuł sponsorowany