REKLAMA
 
REKLAMA

MG Green Energy zaprasza deweloperów elektrowni wiatrowych do współpracy

MG Green Energy zaprasza deweloperów elektrowni wiatrowych do współpracy
Fot. MG Green Energy

Działając w imieniu Energy Group B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Energy Group”) oraz MG Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie („MGGE”), chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą propozycją udziału w pionierskim, wielkoskalowym i największym na świecie projekcie wodorowym. Wartość tego projektu oszacowano na 22,6 mld euro, tj. ponad 100 mld zł.

Energy Group oraz MGGE są spółkami działającymi od ponad dekady na rynku odnawialnych źródeł energii (takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe), posiadając w nim udział ponad 37 proc., co plasuje Energy Group oraz MGGE w top 3 uczestników tego rynku.

Wychodząc naprzeciw idei transformacji energetycznej skierowanej ku zielonemu wodorowi jako paliwu przyszłości oraz jego pochodnym, Energy Group oraz MGGE dynamicznie rozpoczynają działalność w obszarze projektów zorientowanych na produkcję wodoru, amoniaku i metanolu na bazie wielkoskalowych odnawialnych źródeł energii na terenie Polski.

Zamierzeniem spółki jest wybudowanie na terenie Polski instalacji (zlokalizowanych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim w odległości maksymalnej 70 km w linii prostej od Portów Morskich w Policach i Gdyni), które zostaną połączone z elektrolizerami linią bezpośrednią. Do produkcji wodoru w oparciu o technologię elektrolizy zostanie wykorzystana dostarczana energia – 8000 MW z PV oraz 2000 MW z EW, co w założeniu w skali roku ma dostarczyć do elektrolizerów energię elektryczną w ilości 15 TWh.

Ponadto, po zrealizowaniu przedsięwzięcia osiągnięta produkcja roczna ma wynieść około 110 000 ton wodoru odnawialnego oraz około 600 000 ton amoniaku odnawialnego lub 800 000 ton metanolu odnawialnego.

Biorąc pod uwagę aktualny brak przepustowości sieci oraz niedostateczne plany jej rozwoju i modernizacji oraz w konsekwencji masowe odmowy przyłączenia instalacji OZE, Energy Group i MGGE proponują  deweloperom realizującym projekty wiatrowe zainwestowanie swoich projektów na etapie DUŚ w projekt wodorowy.

Udział w opisanej inicjatywie pozwoli nie tylko na uczestnictwo w transformacji energetycznej, ale przede wszystkim na uzyskanie wymiernego zysku z projektów wiatrowych, które wobec braku możliwości przyłączenia do sieci nie mają wartości i potencjału rozwoju w tradycyjnym modelu.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z Term Sheet dot. realizacji wielkoskalowych przedsięwzięć wodorowych z komponentem elektrowni wiatrowych. Term Sheet opisuje strukturę transakcji oraz proponowane warunki cenowe.

W przypadku zainteresowania inwestycją lub jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kierowanie korespondencji oraz wszelkich zapytań do przedstawiciela Energy Group oraz MGGE:

Marian Glita

adres e-mail: m.glita@mgge.pl

tel. +48 667 200 401

W imieniu Energy Group oraz MGGE dziękujemy za zapoznanie się z naszą propozycją inwestycji i mamy nadzieję na owocną współpracę.

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA