Polenergia: odpisy wartości farm wiatrowych na 80 mln zł

Polenergia: odpisy wartości farm wiatrowych na 80 mln zł
Farma wiatrowa Puck. Fot. Polenergia

Polenergia zdecydowała o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w energetyce wiatrowej. Wartość odpisów oszacowano na około 80 mln zł. 

Polenergia podaje, że odpisy zostaną ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne i obciążą wynik operacyjny grupy, pozostając jednak bez wpływu na wynik EBITDA. Polenergia zastrzega, że finalna wartość odpisów może jeszcze ulec zmianie.

Wśród powodów dokonania odpisów Polenergia wskazuje na przyjęte w tym roku regulacje – m.in. rozporządzenie Ministra Energii z 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

REKLAMA

Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązek OZE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazowni w przyszłym roku wyniesie 15,4 proc., a obowiązek związany z zakupem certyfikatów wydawanych za produkcję energii w biogazowniach rolniczych wyniesie 0,6 proc.

To mniej niż zakładała przyjęta kilka miesięcy temu nowelizacja ustawy o OZE. Znalazł się w niej zapis mówiący o obowiązku OZE na 2017 r. na poziomie odpowiednio 0,65 proc. dla biogazowni i 19,35 proc. dla pozostałych OZE.

Obniżenie obowiązku OZE – w stosunku do wartości wskazanej w ustawie OZE – nie wpłynie korzystnie na zmniejszenie nadpodaży zielonych certyfikatów, która przekłada się na mniejsze przychody producentów zielonej energii.

REKLAMA

Polenergia informowała o planowanym odpisie wartości aktywów wiatrowych już wcześniej, w lipcu br., tłumacząc to wprowadzeniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która uderzyła w deweloperów w sektorze wiatrowym.

Łączną kwotę odpisów Polenergia oszacowała wówczas na ok. 55 mln zł. Polenergia informowała, że „zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia”.

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głównie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Ponadto Polenergia ma w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW, będące w końcowej fazie dewelopmentu, w przypadku których posiada już pozwolenie na budowę. 

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała w lipcu br. decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III.

red. gramwzielone.pl