PSE o wzmożonej pracy elektrowni wiatrowych w okresie Świąt

PSE o wzmożonej pracy elektrowni wiatrowych w okresie Świąt
Daniel X. O'Neil, flickr cc

W okresie Świąt Bożego Narodzenia pracujące na terenie naszego kraju elektrownie wiatrowe zanotowały rekordową generację, zmniejszając przy notowanej w okresie świątecznym niższej konsumpcji energiimiejsce w sieci dla konwencjonalnych elektrowni. Operator systemu przesyłowego PSE potwierdza, że musiał podjąć pewne „środki zaradcze”.

Znajdujące się w Polsce farmy wiatrowe, których moc nominalna sięga 5,8 GW, odnotowały wyjątkowo wysoki udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania w dniu 26 grudnia, pracując z mocą ponad 4 GW i zbliżając się w godzinach wieczornych do 5 GW. Rekord wyniósł 4941 MW.

W efekcie elektrownie wiatrowe odpowiadały, wobec niższego popytu, za ponad 1/3 generacji energii w kraju, nie powodując jednocześnie niekorzystnych zdarzeń w krajowym systemie elektroenergetycznym.

REKLAMA

To, że wiatraki mogą osiągać jeszcze większy udział w miksie wytwarzania, nie powodując blackoutu, potwierdzają choćby zdarzenia notowane w Niemczech czy w Danii. W pierwszym z tych krajów w ubiegłym roku generacja z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych kilkukrotnie zbliżyła się do całkowitego zapotrzebowania na energię generowanego w danym momencie przez Niemców, natomiast w Danii dochodziło do sytuacji, w której generacja z samych wiatraków przekraczała całkowite zapotrzebowanie na energię.

REKLAMA

W sytuacji wzmożonej pracy OZE operatorzy systemów elektroenergetycznych muszą podejmować określone działania, narzucając zmniejszenie pracy konwencjonalnych elektrowni.

Podobna sytuacja miała miejsce także u nas. W komentarzu wysłanym portalowi Gramwzielone.pl PSE informuje, że „w czasie tak dużej generacji wiatrowej, przy niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, okres tegorocznych Świąt stanowił duże wyzwanie w zakresie bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”.

PSE dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemu były zmuszone do zastosowania środków zaradczych i podjęcia działań interwencyjnych, takich jak zaniżanie ilości energii elektrycznej wytwarzanej w elektrociepłowniach, w celu stworzenia większej przestrzeni dla generacji wiatrowej – komentuje rzecznik prasowy PSE Beata Jarosz.

W ubiegłym tygodniu negatywnie o konsekwencjach wzmożonej pracy elektrowni wiatrowych wypowiedziało się Ministerstwo Energii. Więcej na ten temat w artykule: Rekordowa generacja z wiatru zakłóciła pracę systemu.

red. gramwzielone.pl