Enea potwierdza zwiększenie wartości aktywów OZE

Enea potwierdza zwiększenie wartości aktywów OZE
Fot. Enea

Tegoroczne wyniki Enei poprawi odwrócenie odpisu aktualizującego wartość aktywów spółki w segmencie odnawialnych źródeł energii. Jego dokonanie ma wynikać ze zmniejszenia obciążeń podatkowych w zakresie elektrowni wiatrowych, które są efektem przyjęcia ostatniej nowelizacji ustawy o OZE.

W raporcie finansowym za pierwsze trzy kwartały br. spółka informuje o dokonaniu odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w obszarze wytwarzania energii ze źródeł wiatrowych na łączną kwotę 51,36 mln zł. Odwrócenie odpisu miało podwyższyć wynik netto grupy o 41,6 mln zł.

Spółka tłumaczy dokonanie odpisu „spadkiem obciążeń podatkowych na wartość użytkową farm wiatrowych wynikającym z ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która wprowadziła przepisy zmieniające sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”.

REKLAMA

Na aktywa wiatrowe Enei składają się obecnie trzy farmy wiatrowe Bardy, Darżyno i Baczyno o łącznej mocy 70 MW.

Najważniejsza dystrybucja

Po trzech kwartałach 2018 r. EBITDA Grupy Enea wzrosła o 1,3 proc. i wyniosła prawie 2 mld zł, przy jednoczesnym wzroście o 12,2 proc. r/r przychodów ze sprzedaży netto, które wynosiły 9 384 mln zł. Grupa wypracowała 620 mln zł zysku netto.

Najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Wzrost o 9,3 proc. r/r to głównie efekt wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji.

Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze wytwarzania. Wyniósł on 663,5 mln zł i wzrósł o 8,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. W ciągu trzech kwartałów Grupa Enea wytworzyła o 31 proc. więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jak tłumaczy spółka, na tę wielkość wpływ miały równoważące się czynniki, czyli przejęcie Elektrowni Połaniec pod koniec I kwartału 2017 r. oraz oddanie do użytku bloku 11 w Elektrowni Kozienice w grudniu 2017 r., przy jednoczesnym wpływie okresowo zmniejszonej dyspozycyjności bloków energetycznych ze względu na ich przeglądy cykliczne i modernizacje, w tym związane z dostosowaniem aktywów do konkluzji BAT.

REKLAMA

Natomiast w obszarze obrotu EBITDA ukształtowała się na poziomie 38 mln zł. Enea w tym obszarze wymienia wzrost kosztów obowiązków „ekologicznych” oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym.

Wynik finansowy w obszarze wydobycia ukształtował się na poziomie 400 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach grupa wytworzyła 19,9 TWh energii elektrycznej, czyli o 31 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym 18,5 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych.

Enea odnotowuje przy tym wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 7,9 proc. r/r. Produkcja w tym zakresie po trzecim kwartale wyniosła 1 450 GWh.

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14,9 TWh, a więc zwiększyła się o 4,3 proc. r/r.

W trzech kwartałach Grupa przeznaczyła na inwestycje 1 454,8 mln zł, w tym 78 mln zł  inwestycje związane z ochroną środowiska. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,7.

Od stycznia do września 2018 r. zwiększył się wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 1,8 TWh, czyli o 13 proc. r/r. Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży przełożył się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 435 mln zł, tj. o ponad 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła 4 703 TJ (wzrost o 8,7 proc. r/r).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.