Prezydent podpisał ustawę, która uruchomi rynek magazynów energii

Prezydent podpisał ustawę, która uruchomi rynek magazynów energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wprowadzenie regulacji doprecyzowujących zasady inwestycji w magazyny energii umożliwia podpisana przez prezydenta nowelizacja Prawa energetycznego.

Podpisana przez prezydenta w dniu 1 czerwca ustawa nowelizująca Prawo energetyczne ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynowania energii elektrycznej.

Jak wyliczają autorzy nowelizacji Prawa energetycznego, wykorzystanie magazynowania energii elektrycznej stworzy możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się zapotrzebowania na moc w KSE, poprawi warunki napięciowe funkcjonowania sieci, pozytywnie wpłynie na zakres prowadzonych inwestycji w sieć dzięki możliwości wykorzystania magazynowania energii elektrycznej zamiast inwestycji sieciowych tam, gdzie to będzie opłacalne, a także pozwoli na poprawę wykorzystania energii ze źródeł OZE.

REKLAMA

Nowelizacja ma ujednolicić samą definicję magazynowania energii elektrycznej, która ma być rozumiana jako „instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej”.

W nowelizacji znajdziemy też definicję sprawności magazynowania energii rozumianej jako „stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu energii elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, wyrażony w procentach w ramach jednego pełnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nominalnej pojemności tego magazynu oraz ładowania i rozładowywania go mocą nominalną”.

Zaproponowana zmiana definicji odbiorcy końcowego ma pozwolić na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z magazynowaniem energii nie będą uznawane za zużycie odbiorcy końcowego.


Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, odbiorca końcowy ma być rozumiany jako „odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”.

Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, a także określa ulgi w obowiązkach związanych z koncesjonowaniem oraz całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej.

W wyniku przyjętych regulacji operatorzy systemów magazynowych zostaną zwolnieni z obowiązku sporządzania taryf, uwzględniania opłaty przejściowej i opłaty OZE oraz akcyzy od nabywania energii. Nowe prawo przewiduje też zmniejszenie kosztów opłaty przyłączeniowej.

REKLAMA

Operatorzy magazynów nie będą musieli uzyskać koncesji w przypadku inwestycji w magazyny o mocy do 10 MW, przy czym magazyny o mocy od 50 kW do 10 MW będą wymagać wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.

W przypadku posiadania mniejszego, „prosumenckiego” magazynu o mocy do 50 kW pojawi się obowiązek zgłoszenia tego faktu operatorowi systemu dystrybucyjnego.

Dodatkowo skrócony do 30 dni ma zostać okres wydania warunków przyłączenia w przypadku magazynów podłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, a w przypadku sieci o wyższym napięciu jej operator będzie mieć na to do 150 dni.

Ponadto pobranie energii przez magazyny będące częścią źródła odnawialnego nie będzie oznaczać utraty prawa do korzystania z zielonych certyfikatów czy innych systemów wsparcia OZE.

Oprócz regulacji dotyczących magazynowania energii w podpisanej przez prezydenta nowelizacji Prawa energetycznego znajdziemy też zasady i harmonogram wymiany liczników u odbiorców na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt.

Nowe prawo przewiduje wprowadzenie obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

Ponadto najnowsza nowelizacja Prawa energetycznego zakłada utworzenie centralnego systemu informacji o rynku energii, którego operatorem będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zasadnicza część przepisów ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednak, jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP, w przepisie końcowym przewidziano szereg wyjątków. Przepisy w zakresie inteligentnego opomiarowania ze względu na konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych, przygotowania rynku do nowych realiów oraz stworzenie w pełni funkcjonalnego centralnego repozytorium danych pomiarowych, wejdą w życie w okresie późniejszym niż pozostała część ustawy. Przepisy odnoszące się do rozporządzenia w zakresie infrastruktury sieci domowej wejdą w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.