Czas przejść na zieloną stroną mocy

Czas przejść na zieloną stroną mocy
 
Inwestycje w energetykę odnawialną w Polsce pozwolą uniezależnić nasz kraj od zewnętrznych źródeł energii – tymi słowami Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP, przywitał licznie zgromadzonych gości podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Kielcach, który odbył się 19 marca.
Waldemar Pawlak podkreślił, że wytwarzanie energii z OZE we własnym zakresie może być doskonałą szansą dla wszystkich samorządów na zwiększenie poziomu oszczędności. Z byłym Premierem RP zgodził się Piotr Żołądek, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, który stwierdził podczas swojego wystąpienia, że województwo jest przygotowane na wyzwania XXI wieku w energetyce, a znalezienie skutecznych rozwiązań w obszarze OZE może sprawić, że stanie się atrakcyjnym partnerem w Unii Europejskiej. – W nowym budżecie aż 167 mln euro ze środków unijnych ma zostać przeznaczone na inwestycje w efektywność energetyczną oraz nowe instalacje OZE w województwie – dodał.
Dużo uwagi poświęcono pracom nad nową ustawą, mającą regulować między innymi kwestie związane z energetyką odnawialną w polskim prawie. Wypowiadając się na ten temat, Waldemar Pawlak zauważył, że odejście w projekcie ustawy od zielonych certyfikatów i wprowadzenie systemu aukcyjnego może zatrzymać realizację dużych inwestycji poprzez wzrost poziomu niepewności regulacyjnej wśród inwestorów – co niekorzystnie wpłynie na przyrost nowych mocy zainstalowanych w OZE w Polsce. Piotr Żołądek, potwierdził, że prace nad wprowadzeniem sytemu aukcyjnego to próba przyjęcia rozwiązań, które nie sprawdziły się w innych krajach.
Stanowisko Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w kontekście nowej ustawy o OZE przedstawił Adrian Góralski mówiąc, że Bank jest zwolennikiem systemu aukcyjnego. Mimo że nowy system nie będzie tak rynkowy, jak zielone certyfikaty, przyczyni się on do wprowadzenia konkurencyjności miedzy technologiami. Dzięki temu mamy uniknąć nadmiernej dotacji dla OZE. – Kluczowe będzie efektywne, proste i szybkie wprowadzenie aukcyjnych rozwiązań. Jak nowy system zostanie wprowadzony, inwestorzy i banki wrócą na nasz rynek – przekonywał Góralski.
Podczas Kongresu w Kielcach zaproszeni prelegenci dyskutowali również na temat energetyki wiatrowej i faktów, oraz mitów z nią związanych. Jak powiedział Jarosław Pajdak, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, obecnie 21 gmin na terenie województwa świętokrzyskiego planuje realizację inwestycji wiatrowych o łącznej mocy 130 MW. Inwestowania w energetykę odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem wiatrowej, bronił Waldemar Pawlak, który przyznał: – Bez wielkiej wiedzy medycznej można powiedzieć, że hałas wiatraków nie jest większy niż hałas okapu kuchennego. Energia odnawialna pozwala zachować wiele pieniędzy w lokalnych społecznościach, a co za tym idzie jest szansą na wyjście z biedy i lepszą jakoś życia.  Do tematu protestów odniósł się Tomasz Koprowiak, burmistrz gminy Kisielice, w której zlokalizowane są farmy wiatrowe, podkreślając że protesty przeciwko wiatrakom wynikają przede wszystkim z niewiedzy i rozpowszechniania negatywnych mitów. W Kisielicach, od 2006 roku pracuje 48 turbin wiatrowych i nie stwierdzono negatywnego wpływu na otoczenie, pomimo przeprowadzonych badań, nie uciekła dzika zwierzyna, ziemia nie straciła na wartości, a mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji.
Podczas Kongresu uczestnicy debaty oraz poszczególnych paneli dyskusyjnych dyskutowali także na temat najnowszych prognoz, informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z szeroko pojętym inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce.
Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji organizowanych w największych miastach w Polsce. Kolejne wydarzenie odbędzie się już 31 marca w Radomiu.
O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej
W Kielcach odbyła się już VII konferencja w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej – Energia Jutra organizowana przez firmę Zielona Strona Mocy. W kieleckim wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele władz centralnych i regionalnych oraz eksperci z branży energetycznej, którzy podczas debaty otwierającej, a następnie dedykowanych paneli dyskusyjnych omawiali najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki odnawialnej.
Patronem honorowym Kongresu w Kielcach był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski. Partnerem strategicznym jest Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Pracodawcy RP.

REKLAMA
REKLAMA