Rząd przyjął rozporządzenie przyznające darmowe uprawnienia do emisji CO2

Rząd przyjął rozporządzenie przyznające darmowe uprawnienia do emisji CO2
TVA Web Team eweqqew

{więcej}Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które reguluje kwestię przekazania uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu i wytwórców ciepła na lata 2013 i 2014.

Prace nad rządowym rozporządzeniem, w którym zawarty został wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ostro przyśpieszyły. Jak informuje „Rzeczpospolita”, kilka dni temu projekt dokumentu został zatwierdzony przez komitet stały Rady Ministrów i już został zaakceptowany przez rząd. 

REKLAMA

Jak informuje „Rzeczpospolita”, przemysł musi rozliczyć emisje do 30 kwietnia. Do tego dnia przedsiębiorcy muszą mieć na rachunkach przyznane im uprawnienia. W przypadku ich braku firmy byłyby zmuszone do zakupu uprawnień na rynku.

REKLAMA

gramwzielone.pl