W 2013 r. NFOŚiGW wydał najwięcej w historii swojej działalności

W 2013 r. NFOŚiGW wydał najwięcej w historii swojej działalności
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Obchodzący w tym roku 25-lecie swojej działalności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w ubiegłym roku wydał 5,5 mld zł, co jest najwyższą kwotą w dotychczasowej historii Funduszu.

Jak informuje wnp.pl powołując się na dane Funduszu, NFOŚiGW w 2013 r. wydał 5,571 mln zł – o 826 mln zł więcej niż w 2012 r. Z kwoty wydanej w ubiegłym roku 1,744 mln zł przeznaczono na dotacje w ramach bezzwrotnego finansowania ze środków krajowych – o 99 mln zł więcej niż w roku wcześniejszym. W tym roku NFOŚiGW zapowiada zwiększenie kwoty wypłat w porównaniu do 2013 r. o 378 mln zł. 

REKLAMA

Na ubiegłoroczny wynik wpłynęła m.in. realizacja wypłat w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2,8 mld zł, a także finansowanie za pośrednictwem pożyczek. Na ten cel Fundusz wydał ponad 1 mld zł. Wnp.pl podaje, że w ubiegłym roku udział finansowania pożyczkowego ze środków własnych NFOŚiGW wzrósł o kolejne 12 %, i planuje się, że w tym roku wzrośnie o dodatkowe 119 mln zł.

REKLAMA

W ubiegłym roku NFOŚiGW zanotował także spadek swoich przychodów, co było efektem m.in. zmniejszenia wpływów z tytułu opłat zastępczych realizowanych w ramach systemu wsparcia dla OZE. – Spadek ten wynikał głównie z wypełnienia przez producentów energii elektrycznej nałożonego obowiązku jej produkcji ze źródeł odnawialnych. Dla Funduszu oznacza to brak przychodów z opłat zastępczych w kwocie ok. 426 mln zł, a także przejściowego zmniejszenia o połowę – tylko w 2013 r. opłat za korzystanie ze środowiska w wyniku wprowadzenia opłat rocznych w miejsce półrocznych dla przedsiębiorców – informuje wnp.pl.

gramwzielone.pl