Prezydent podpisał ustawę przedłużającą wsparcie dla kogeneracji

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą wsparcie dla kogeneracji
KPRM flickr cc-by-2.0

{więcej}Wczoraj nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która przedłuża do końca 2018 roku system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel wygasł z początkiem 2013 roku. Źródła opalane metanem ze złóż węgla oraz biogazem na mocy innych przepisów mają zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r., jednak stanowią one niewielką część wszystkich instalacji kogeneracyjnych.

Nowelizacja zmieniająca ustawę Prawo energetyczne, której celem jest przywrócenie wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji do 2018 r., została zgłoszona przez rząd. Nad projektem ustawy pracowały trzy komisje sejmowe: komisja ds. energetyki, komisja gospodarki oraz komisja utworzona specjalnie po to, aby zajmować się wsparciem dla kogeneracji.

REKLAMA

Jak argumentował rząd ponad roczne opóźnienie w przyjęciu ustawy wynikało z oczekiwania na notyfikację KE jako kwestii dotyczącej pomocy publicznej. Ostatecznie po prawie roku oczekiwania Komisja poinformowała, że nie będzie osobno rozpatrywała przepisów projektu, ponieważ zajmie się oceną całego polskiego systemu wsparcia kogeneracji działającego od 2007 r.,

REKLAMA

Zdaniem posłów opozycji notyfikacja w ogóle nie była potrzebna, ponieważ wsparcie jest zgodne z polityką UE. Jak zresztą możemy przeczytać w uzasadnieniu ustawy, kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na przetwarzanie energii pierwotnej, zapewniając jej oszczędność o ponad 10% w porównaniu z systemami rozdzielonymi. Ustawodawca zwraca też uwagę, że wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Stosowany w Polsce system wsparcia kogeneracji przewiduje, że firmy obracające energią muszą legitymować się świadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty kupuje się od wytwórców lub na rynku, a ich zakup to właśnie wsparcie danego sposobu wytwarzania energii – w tym przypadku z wykorzystaniem kogeneracji. 

Ustawa wjedzie w życie 14 dni po upublikowaniu.

gramwzielone.pl