UE zbada wpływ ustawodawstwa na inwestycje w OZE

UE zbada wpływ ustawodawstwa na inwestycje w OZE
Fpto: Stuart Chalmers, flickr cc-by

{więcej}Polska jest jednym z sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej, w których Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) będzie badał wpływ unijnych przepisów na inwestycje w OZE.
 
W ramach przeprowadzonych badań członkowie EKES w poszczególnych regionach przeprowadzą rozmowy z pomiotami inwestującymi w odnawialne źródła energii, odwiedzą instalacje i projekty związane z OZE, a także przeprowadzą rozmowy z odpowiednimi ministerstwami.
 
Jak informuje portal cire.pl, badanie ma na celu przygotowanie zaleceń dla członków Unii i Komisji Europejskiej związanych z dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. 

Zdaniem Komitetu, rola społeczeństwa obywatelskiego i drobnych producentów to jeden z kluczowych czynników mających wpływ na  przyspieszenie transformacji energetyki. UE widzi w odnawialnych źródłach energii szansę na uniezależnienie się od importu surowców energetycznych, jak również szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Dlatego EKES zainicjował badanie wpływu pewnych elementów prawodawstwa unijnego, aby określić główne czynniki warunkujące sukcesy lub niepowodzenia unijnej strategii wobec OZE.

REKLAMA

Na zakończenie badań odbędą się warsztaty podsumowujące z udziałem podmiotów lokalnych, krajowych i unijnych. Sprawozdanie z badań zostanie opublikowane w formie broszury, a także na stronie internetowej EKES-u.

gramwzielone.pl

REKLAMA