Rząd chce uniknąć kary za niewdrożenie dyrektywy OZE

Rząd chce uniknąć kary za niewdrożenie dyrektywy OZE
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Marie-Hélène Cingal, flickr cc-by-2.0

{więcej}Podczas obywającej się dzisiaj konferencji EuroPOWER, Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu OZE w resorcie gospodarki, poinformował, że w maju rząd chce zakończyć proces wdrażania w Polsce unijnej dyrektywy z 2009r. dotyczącej odnawialnych źródeł energii.
 
Z informacji przekazanych przez Janusza Pilitowskiego wynika, że jednocześnie z zakończeniem prac nad wdrożeniem dyrektywy OZE po 10 maja Polska wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wycofanie skargi dotyczącej niewdrożenia przez nasz kraj powyższej dyrektywy.

REKLAMA

Zdaniem przedstawiciela resortu gospodarki, podstawą do złożenia takiego wniosku będzie stan legislacji, który po 10 maja będzie już wypełniać przepisy dyrektywy. Jak przypomniał, od zeszłego roku obowiązuje już znowelizowana ustawa Prawo energetyczne, natomiast 9 maja wejdzie w życie nowelizacja ustawy o biopaliwach.
 
Komisja Europejska w skardze skierowanej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej domaga się m.in. nałożenia na Polskę kary w wysokości 133 tys. euro dziennie, liczonej od dnia wydania wyroku.  

gramwzielone.pl

REKLAMA