KE kieruje pozew przeciwko Polsce w sprawie kolejnej dyrektywy klimatycznej

KE kieruje pozew przeciwko Polsce w sprawie kolejnej dyrektywy klimatycznej
Europejski Trybunał Sprawiedliwosci / SkyNRG press

{więcej}Komisja Europejska postanowiła skierować przeciwko Polsce kolejną skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości związaną z realizacja unijnej polityki klimatycznej. Tym razem powodem jest niepełne wdrożenie przez nasz kraj unijnej dyrektywy o emisji gazów fluorowanych. 

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, powodem skierowania sprawy do ETS przez Komisję Europejską jest brak przekazania przez nasz kraj powiadomienia o rodzajach sankcji, które Polska chce stosować w przypadku nieprzestrzegania w/w dyrektywy. Nasz kraj nie zgłosił jak dotąd m.in. jednostek certyfikacji, które miałyby szkolić personel w celu realizacji wymaganych przepisów.

Dyrektywa przewiduje początkowo kontrolę wycieków z systemów klimatyzacji, których projekt przewiduje stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150. Dyrektywa przewiduje również przepisy dotyczące modernizowania i ponownego napełniania systemów klimatyzacji.

REKLAMA

W drugim etapie dyrektywa przewiduje całkowity zakaz stosowania systemów klimatyzacji, których projekt zakłada stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż 150. Zakaz dotyczy nowych typów pojazdów, począwszy od 1 stycznia 2011 r., oraz wszystkich nowych pojazdów, począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Skarga w kwestii niewdrożenia przez nasz kraj dyrektywy o emisji gazów fluorowanych to kolejna sprawa w zakresie realizacji unijnej polityki klimatycznej skierowana przeciwko Polsce przez Komisję Europejską do ETS.

REKLAMA

W ubiegłym roku KE złożyła do ETS skargę w sprawie niewdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy o odnawialnych źrodłach energii. W przypadku niekorzystnej decyzji dla polskiego rządu, ETS może nałożyć w związku z opóźnieniami we wdrożeniu dyrektywy OZE karę w wysokości 133 tys. euro dziennie. Kara ta byłaby liczona począwszy od dnia wydania wyroku do pełnego wdrożenia przez Polskę wymaganych przepisów. 

W celu wywiązania się z obowiązków dyrektywy o OZE polski rząd przygotował w ubiegłym roku tzw. mały trójpak, czyli nowelizację Prawa energetycznego mającą na celu wdrożenie wymaganych przepisów w zakresie OZE. Po przyjęciu nowelizacji w połowie ubiegłego roku polski rząd poinformował, że wdrożył wszystkie wymagane przez Brukselę przepisy w zakresie OZE. Innego zdania są eksperci ds. rynku OZE, którzy przekonują, że polski rząd nie stworzył wystarczających zachęt i ułatwień do inwestowania zwłaszcza w małe instalacje źródeł odnawialnych.

Polska w dalszym ciągu nie przyjęła jednak wymaganych przez Brukselę przepisów dotyczących rynku biopaliw. Wczoraj dyrektor departamentu OZE w resorcie gospodarki Janusz Pilitowski poinformował, że 9 maja wejdzie w życie nowelizacja ustawy o biopaliwach, a po 10 maja Polska wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wycofanie skargi dotyczącej niewdrożenia przez nasz kraj powyższej dyrektywy.

Również wczoraj Komisja Europejska zwróciła się do Polski o podjęcie niezbędnych działań, które będą miały na celu pełne wdrożenie dyrektywy CCS. Dyrektywa unijna 2009/31/WE dotyczy geologicznego składowania dwutlenku węgla. Zdaniem Brukseli Polska do tej pory nie zgłosiła kompletnych środków transpozycji dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

gramwzielone.pl