Opłata mocowa w 2022 roku będzie wyższa

Opłata mocowa w 2022 roku będzie wyższa
Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył stawki opłaty mocowej, które będą doliczane do rachunków za energię w 2022 roku. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady naliczania opłaty mocowej, które mają premiować odbiorców charakteryzujących się stabilniejszym profilem zużycia energii.

Opłata mocowa jest doliczana do rachunków za energię począwszy od tego roku. Finansowane z niej mają być wypłaty dla beneficjentów rynku mocy, którzy w zamian za zagwarantowany w aukcjach poziom wynagrodzenia mają być gotowi do dostarczenia określonych mocy, aby zwiększyć w ten sposób bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego.

Koszt rynku mocy w 2020 roku wyniósł 5,4 mld zł. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2022 rok wynosi natomiast 5,3 mld zł.

REKLAMA

Rynek mocy finansowany jest z opłaty mocowej. Jej wysokość na kolejny rok ma określać prezes Urzędu Regulacji Energetyki co roku do końca września.

Wczoraj prezes URE Rafał Gawin podał stawki opłaty mocowej na rok 2022.

Celem wprowadzenia rynku mocy, a co za tym idzie opłaty mocowej, było wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutuWysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią – tłumaczy prezes URE.

Sposób wyliczania opłaty mocowej na 2022 rok jest inny niż w przypadku opłaty obowiązującej w tym roku. Został bowiem zmieniony niedawną nowelizacją ustawy o rynku mocy.

Nowe zasady naliczania opłaty mocowej

Jak tłumaczy Urząd Regulacji Energetyki, ta nowelizacja rozszerzyła grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii. W 2021 roku opłatą zryczałtowaną – określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęte były tylko gospodarstwa domowe, natomiast przyjęta ostatnio regulacje rozszerzyły zryczałtowaną stawkę opłaty na wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G. Zostaną nią ponadto objęci odbiorcy energii z grupy taryfowej C1 korzystający z mocy zamówionej do 16 kW.

Wysokość opłaty będzie również uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Znowelizowana ustawa o rynku mocy wyróżnia cztery grupy odbiorców: w pierwszej wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc., druga grupa charakteryzuje się różnicą 5-10 proc., trzecia – 10-15 proc., a wielkość różnicy w czwartej grupie wynosi nie mniej niż 15 proc.

Jak tłumaczy prezes URE, podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii.

Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej płaskim profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15 proc. – wyjaśnia Rafał Gawin.

REKLAMA

URE podkreśla, że biorąc pod uwagę padające w ostatnim czasie rekordy zapotrzebowania na energię, konieczne jest premiowanie takiej konsumpcji, która jak w najmniejszym stopniu wpływa na szczytowe zapotrzebowanie. Co do zasady takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo dostaw.

Nowe rozwiązanie nie zostanie wprowadzone dla wszystkich grup odbiorców od razu. Dla nowego systemu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej przewidziany jest okres przejściowy.

Do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania. Natomiast od 1 stycznia 2028 r nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia, zgodnie z zasadą: im stabilniejszy profil, tym niższa opłata.

Przepisy dotyczące współczynników korygujących stawkę opłaty mocowej wchodzą w życie od 1 października br. Odbiorcy przyłączeni do sieci wysokich napięć będą nimi objęci od dzisiaj, odbiorcy przyłączeni do sieci średnich napięć – od 1 stycznia 2022 r., a odbiorcy przyłączeni do sieci niskich napięć, o mocy przyłączeniowej większej niż16 kW, od 1 stycznia 2025 r. Natomiast obecni odbiorcy ryczałtowi będą stosować te współczynniki od 1 stycznia 2028 r.

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2022 rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy bierze pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2022 rok oraz koszty po stronie spółki Zarządca Rozliczeń SA, która odpowiada za obsługę systemu.

Jak zapewnia Urząd Regulacji Energetyki, wzrost opłaty mocowej na 2022 rok wynika głównie ze zmiany sposobu kalkulacji stawek.

W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby – w dni robocze od 7:00 do 21:59 –  i wyniesie 0,1026 zł/kWh w stosunku do 0,0762 zł/kWh w 2021 r.

Stawki opłaty mocowej w latach 2021 i 2022 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc; wartość netto]. Źródło: URE. 

 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.