ClientEarth wymienia braki w nowelizacji ustawy o OZE

ClientEarth wymienia braki w nowelizacji ustawy o OZE
RTE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło przyjmowanie uwag do najnowszego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Swoje zastrzeżenia i propozycje rozwiązań zgłosiła Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, wskazując m.in. na potrzebę wykorzystania tej regulacji do szybkiego odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej.

Zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące najnowszego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zadaniem tego projektu jest m.in. przeniesienie do polskiego prawa zapisów z unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) oraz dyrektywy rynkowej.

Uwagi do zaproponowanych przepisów zgłosiła między innymi Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, która postuluje uzupełnienie projektu o zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. ustawie odległościowej.

REKLAMA

Jak podkreśla ClientEarth, konieczne jest natychmiastowe zniesienie wymogu zachowania minimalnej odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a najbliższymi zabudowaniami – tzw. zasady 10h, która od blisko 6 lat ogranicza – a w praktyce niemal kompletnie wyklucza lokalizację nowych turbin na terenie całego kraju.

Zdaniem ClientEarth, Krajowy System Elektroenergetyczny wymaga też natychmiastowych zmian regulacyjnych, które przyczynią się do zwiększenia jego elastyczności i dostosują do wyższego udziału energii ze źródeł odnawialnych. W szczególności trzeba zapewnić dostęp do informacji o stanie technicznym sieci oraz możliwości przyłączenia źródła wytwórczego OZE na jak najwcześniejszym etapie planowania inwestycji.

Według prawników z ClientEarth zmiany powinny również objąć umożliwienie budowy linii bezpośrednich, dzielenie się przyznanymi zdolnościami przyłączeniowymi przez różne źródła wytwórcze (tzw. cable-pooling) oraz poprawę transparentności działania operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD). Niezbędne jest także skrócenie czasu trwania oraz uproszczenie procedur planistycznych i administracyjnych towarzyszących inwestycjom w OZE.

Kolejnym krokiem powinno być, zdaniem ClientEarth, dokończenie procesu unbundlingu oraz wydzielenia aktywów dystrybucyjnych państwowych koncernów energetycznych do odrębnych podmiotów (tj. niezintegrowanych pionowo w ramach grup kapitałowych). Jak podkreśla ClientEarth, zabieg ten umożliwi realizację polityki dystrybucyjnej i przyłączeniowej w sposób niezależny od interesów grup energetycznych.

REKLAMA

Po zakończeniu procesu konsultacji urzędnicy Ministerstwa Klimatu mają rozważyć uwzględnienie zgłoszonych uwag. Według propozycji resortu klimatu, nowe regulacje miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., jednak zdaniem ClientEarth obecna sytuacja na rynku energetycznym, która jest konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę, wymaga przyspieszenia prac i skrócenia vacatio legis.

– Wojna za naszą wschodnią granicą nakazuje rewizję polityki energetycznej; konieczne staje się jej dostosowanie do nowej rzeczywistości oraz przyjęcie ambitnej strategii dekarbonizacji krajowej gospodarki – komentuje ClientEarth.

– Atak Rosji na Ukrainę uświadamia, że tylko inwestycje w odnawialne źródła energii i ich szybki rozwój są w stanie długofalowo zabezpieczyć interesy energetyczne Polski i uniezależnić kraj od importu surowców. Dlatego Polska potrzebuje pilnego zniesienia barier dla OZE – apeluje Fundacja.

Anna Frączyk, prawniczka Programu Infrastruktura Paliw Kopalnych, autorka uwag ClientEarth, podkreśla, że inwestycje w odnawialne źródła energii bezpośrednio przekładają się na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych: węgla, gazu i ropy, które Polska w dużej mierze importuje ze Wschodu, pozwolając na wykorzystanie lokalnych źródeł energii oraz decentralizację krajowej energetyki.

Prawniczka ClientEarth podkreśla, że szybszy rozwój OZE przełoży się na obniżenie cen energii i zmniejszenie rosnących kosztów jej zakupu przez odbiorców, a więc będzie wspierał nie tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.