Sejm wydłużył ważny termin dla wytwórców energii z OZE

Sejm wydłużył ważny termin dla wytwórców energii z OZE
Kancelaria Sejmu RP

W Sejmie wczoraj uchwalona została kolejna nowelizacja Prawa ochrony środowiska. Jedna z przyjętych poprawek, zakładająca wprowadzenie zmian do ustawy o OZE, przewiduje wydłużenie ważnego dla niektórych inwestorów terminu pierwszego wprowadzenia energii odnawialnej do sieci, którego niedochowanie będzie oznaczać utratę umowy o przyłączenie. Żaden z posłów nie zagłosował przeciw tej poprawce.

W wyniku wczorajszego głosowania Sejm wprowadził do uchwalonej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PiS, która zakłada wydłużenie o ponad 2 lata terminu wprowadzenia energii do sieci przez wytwórców energii odnawialnej.

Przepis z ustawy o OZE, który został przywołany w tej poprawce, odnosi się do terminów pierwszego wprowadzenia energii do sieci, których niedochowanie będzie oznaczać utratę umowy o przyłączenie do sieci.

REKLAMA

Czas do połowy 2024 roku 

Wskazany przepis dotyczy utrzymania w mocy niewypowiedzianych dotychczas umów o przyłączenie, które zostały zawarte przed wejściem w życie ustawy o OZE. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii w przypadku takich umów nie mógł być późniejszy niż 30 czerwca 2022 r. W wyniku uchwalonej wczoraj nowelizacji wydłużono go do 16 lipca 2024 r.

REKLAMA

Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem art. 184d ust. 1 ustawy o OZE: „umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (…)  w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 r.”.

Ten właśnie przepis został zmieniony wczoraj przez Sejm. Zgodnie z treścią przyjętej poprawki: „Art. 3a. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w art. 184d w ust. 1 w części wspólnej dwukrotnie użyte wyrazy 30 czerwca 2022 r. zastępuje się wyrazami 16 lipca 2024 r.”.

Poprawkę poparło w głosowaniu 364 posłów, nikt nie był przeciw, natomiast wstrzymało się 90 posłów obecnych na głosowaniu. Za jej przyjęciem zagłosowało 228 posłów PiS, 123 posłów KO, 4 posłów KP, a także po 3 posłów Kukiz14, PPS i niezależnych.

Teraz przepisami przyjętymi przez Sejm zajmie się Senat. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska powinna wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.